Center for People and Buildings

U bent hier: >>Nieuw boek huisvestingsmanagement: Van Strategi...

Nieuw boek huisvestingsmanagement: Van Strategie tot Exploitatie

2 oktober 2012

Nieuw boek huisvestingsmanagement: Van Strategie tot Exploitatie

Hoe kan de strategie van een organisatie vertaald worden in een huisvestingsstrategie, een programma van eisen en een business case? Hoe creëer je een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod? Hoe kun je de prestaties van huisvesting meten, monitoren en optimaliseren? Hierover schreven twee docenten van de Hanzehogeschool Groningen samen met senior CfPB onderzoeker Theo van der Voordt (tevens UHD bij Real Estate & Housing, Faculteit Bouwkunde TU Delft)  een prachtig boek.

Waarom dit boek?

Theo van der Voordt: “Het initiatief voor dit boek komt van Jan Gerard Hoendervanger en Jaap Wijnja. Zij constateerden op basis van hun praktijkervaring als huisvestingsmanager/adviseur en hogeschooldocent een gemis aan een goed boek over huisvestingsmanagement. Het boek is vooral bedoeld als basisboek voor HBO studenten Facilitair Management, Corporate Real Estate Management en Vastgoed en Makelaardij. Maar ook studenten aan de universiteit en professionals die met deze vakgebieden te maken hebben, vinden in dit boek een compleet naslagwerk.

Bruggen slaan

Door de verschillende achtergronden van de auteurs hebben zij bruggen kunnen slaan tussen de vakgebieden Corporate Real Estate Management (CREM) en Facility Management (FM), tussen theorie en praktijk en tussen onderzoek en onderwijs. Het boek beschrijft hoe een gedegen vraaganalyse en aanbodanalyse inzicht geeft in de mate waarin het vastgoed aansluit op de vraag, nu en in de toekomst. Het laat zien hoe belangrijk het is om op een evenwichtige wijze rekening te houden met de wensen, voorkeuren en randvoorwaarden van alle betrokken partijen, op verschillende schaalniveaus: portefeuille, gebouwen, afdelingen en plekken. Een periodieke analyse van vraag en aanbod is belangrijke input voor de besluitvorming over muteren of verder exploiteren. Het laatste deel laat zien hoe huisvestingsmanagement gepositioneerd kan worden binnen een organisatie.

Meer informatie en/of bestellen: klik hier

Voor het voorwoord en de inhoudsopgave klik hier.