Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Nieuwe huisvesting Belastingtelefoon blijkt succes

Nieuwe huisvesting Belastingtelefoon blijkt succes

17 januari 2011

Nieuwe huisvesting Belastingtelefoon blijkt succes

Sinds eind 2010 kan de Belastingdienst een nieuw referentieproject aan haar lijst toevoegen, namelijk de werkomgeving van de Staforganisatie Dienstverlening BelastingTelefoon (SDBT). De afdeling is gevestigd op de 5e verdieping van de Herman Gorterstraat 55 te Utrecht. Er werken een kleine 100 medewerkers. De Belastingdienst heeft met de realisatie van deze werkomgeving een mooi voorbeeld van activiteitgericht huisvesten gerealiseerd. Medewerkers zijn zeer tevreden over de lichte en sfeervolle werkomgeving en vinden dat ze er goed hun werk kunnen doen.

Verbinding gelegd met de toekomst

De architect heeft bij de indeling terdege rekening gehouden met de werkprocessen en wensen van de medewerkers, waardoor een goede balans is ontstaan tussen de mogelijkheden voor communicatie en concentratie. De verbinding tussen organisatiedoelstellingen, specifieke werkprocessen en de werkomgeving is op een goede manier gelegd en tot uitdrukking gekomen. Daarnaast is men trots op de werkomgeving en lijkt het concept prima te passen om jonge mensen binnen te halen en te binden: hiermee is ook de verbinding naar de toekomst gelegd. De lessen die uit deze best practices komen, kunnen waardevolle input zijn voor toekomstige werkomgevingen van de Belastingdienst en andere organisaties.