Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Op ontdekkingsreis

Op ontdekkingsreis

1 augustus 2018

Op ontdekkingsreis

Het was leuk mee te werken aan het FACTO boekje over De Werkplek in 2030. Het onderwerp ligt ver in de toekomst dus je kunt je fantasie de vrije loop laten. Maar je leert indirect ook nieuwe mensen kennen. Schrijver #2 Wisse Stenchlak kende ik niet. Nou ben ik al een oudgediende en komen er steeds meer toetreders zoals Wisse die beginnen aan hun loopbaan. Op de site van zijn bedrijf Heyday lees ik: “Wisse’s blik is gericht op ontdekken, inspireren en samen iets nieuws doen. Hij staat als ontdekkingsreiziger in de facilitaire wereld. Alert op alles wat er vandaag is én wat morgen gaat komen. Het is zijn doel om te inspireren met nieuwe facilitaire oplossingen”.

Ontdekkingen: risico’s en culturen

Wat heerlijk om jezelf ontdekkingsreiziger te noemen. Met een open en onbevangen blik in de wereld staan. Het heeft alle schijn van romantiek. In mijn zomerse mijmeringen, in dit geval n.a.v. de gedachten van Wisse kom ik toch snel op andere gedachten die steeds gaan over de andere kant van de ‘softe’ romantiek. De werkelijkheid voor veel ontdekkingsreizigers was hard en een confrontatie met risico’s die zich voordeden zodra men op pad ging of het ruime sop koos. De confrontatie met andere culturen kostte sommigen het leven. Nou ja, hoe onromantisch.

Cultural Theory

Als je mijmert en associeert dan komen er leuke gedachten boven. Want risico en cultuur zijn de centrale begrippen in de Cultural Theory van Mary Douglas en Aaron Wildavsky. Wildavsky illustreert deze theorie aan de hand van Mozes, de oudtestamentische figuur, politiek en geestelijk leider, die eigenlijk te bang was om als ontdekkingsreiziger op pad te gaan om zijn volk Israël uit Egyptische ballingschap te bevrijden. Die uittoch was een facilitair huzarenstukje van jewelste. Voor een Nederlandstalige toelichting op de theorie verwijs ik naar het boek ‘De cultuurtheorie als koningstheorie?’ van Arno Korsten.

FM = Resource Innovation Management

De Cultural Theory gaat over hoe mensen omgaan met natuur en natuurlijke hulpbronnen. En is dat ook niet de essentie van facilitaire werk? Het is meer dan schoonmaken en planten watergeven. Het gaat over de integratie van business resources, mensen, ict, werkplekken. Wisse zegt “Het gaat hierbij om HR, FM en IT, die steeds dichter naar elkaar toe groeien. Het doorbreken van deze afdelingen is een must om de werkplek optimaal te laten innoveren”. En dat is mooi, want zo kom je van Resources Integration naar Resources Innovation. Is dat niet wat een Facility Manager doet (of zou willen doen)? Zou willen doen, maar fatalistisch gedacht werkt het in mijn organisatie toch niet want [vul maar in]…, kan ik dan ontsnappen, bv door eens met Wisse te gaan praten, en daarna mijn eigen organisatie op sleeptouw te nemen naar een ander gelijkgestemd denken?

Het nut van theorie

We kennen het allemaal: “ Tussen droom en daad staan praktische bezwaren in de weg”. En kijk hier helpt de Cultural Theory weer. Die geeft inzicht in de mate waarin je onderdeel van “group” of “grid” bent. Group heeft betrekking op de mate waarin je bent ingelijfd in eenheden van mensen. Grid staat voor de mate waarin je keuzevrijheid hebt of de alternatieven beperkt zijn of worden door bv voorschriften (denk aan Facilitaire Corporate Standards). Hoe meer voorschriften er zijn, hoe minder armslag je hebt om het eigen werkleven, deiegen werkplek vorm te geven, om zelf te onderhandelen en keuzes te maken.

De ontdekkingsreis naar de Werkplek in 2030 kan zijn voordeel doen met de Cultural Theory en de typologie van wereldbeelden. Waarin zitten we vast, waardoor kunnen we in beweging komen? Ontdekkingsreiziger Wisse heeft mij op mooie theoretische en toch praktisch bruikbare inzichten gebracht. Dank daarvoor.