Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Paper 'Added value of FM' gekwalificeerd als Hi...

Paper 'Added value of FM' gekwalificeerd als High Commended Paper

20 juni 2013

Collega Theo van der Voordt schreef samen met een aantal collega’s uit het buitenland de paper ‘In search for the added value of FM: what we know and what we need to learn’. De paper die vorig jaar verscheen in het als wetenschappelijk erkende journal Facilities is bij de Literati Network Awards uitgeroepen tot Highly Commended Award Winner.

Meerwaarde FM

In de paper wordt de vraag naar de meerwaarde van FM doorwrocht behandeld aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie in de onderzoeksvelden facilitymanagement (FM), huisvestingsmanagement (CREM) én business-to-business marketing (B2BM). Het artikel levert de nodige stof tot nadenken en praktische handvatten voor sturen op toegevoegde waarde van huisvesting en voorzieningen.

FM meer dan een kostenpost

De auteurs signaleren een ontwikkeling waarbij FM minder (enkel) als kostenpost gezien wordt en meer (ook) als strategisch middel om de organisatie en werkprocessen te ondersteunen en zodoende betere bedrijfsresultaten te behalen. De opkomst van New Ways of Working is een exponent van deze ontwikkeling. Welke opvatting prevaleert in uw organisatie? Wat betekent dit voor de positie van FM?

Een andere interessante uitkomst is dat goed relatiemanagement en het werken aan vertrouwen voor FM net zo belangrijk is als het leveren van de kwalitatief goede producten en diensten. Is dit ook uw ervaring? Investeert u voldoende in goed relatiemanagement?

Er staat natuurlijk nog veel meer interessants in het artikel, maar dat kunt u beter zelf lezen. Klik hier voor het artikel.