Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Partnership LNV-CfPB afgerond

Partnership LNV-CfPB afgerond

8 april 2009

Eind 2008 is het partnership met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgesloten. Gedurende de vierjarige samenwerking is veel kennis ontwikkeld. Het CfPB heeft verschillende gebouwen van LNV in Den Haag geëvalueerd en intensief meegekeken bij de eerste fase van de renovatie van het hoofdgebouw. Mede door de veelal open opstelling van LNV heeft de samenwerking bijgedragen aan de (door)ontwikkeling van diverse producten waar andere partijen nu ook van kunnen profiteren. Dit zijn de WODI-database, WODI-Light, de Tevredenheidsindicator, Menukaarten, de literatuurstudie naar implementatie en het Huisvestingskeuzemodel. De samenwerking zal in andere vormen voortgezet worden.

Verschenen rapporten in kader onderzoeksprogramma CfPB-LNV 2005-2008:

  • Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV (2006): klik hier
  • Gebruikers over hun kantoorhuisvesting, een crosscase analyse van 8 projecten (2006): klik hier
  • Op zoek naar een tevredenheidsnorm (2006): klik hier
  • LNV Menukaarten, van huisvestingsdoelstellingen naar oplossingen, een verkennende studie (2006): klik hier
  • Toepassing Menukaarten , fase I (2007, interne rapportage)
  • Effectieve implementatie van kantoorinnovatie, een literatuurstudie (2007): klik hier
  • Naar een generiek huisvestingskeuzemodel, casus werkplekconcept eerste fase renovatie LNV Hoofdgebouw (2009): klik hier