Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Prestatiemeting van ingrepen in de werkomgeving...

Prestatiemeting van ingrepen in de werkomgeving in Thailand en Nederland

17 januari 2014

Prestatiemeting van ingrepen in de werkomgeving in Thailand en Nederland

Op woensdag 22 januari verdedigde Chaiwat Riratanaphong zijn proefschrift over “Performance measurement of workplace change in two different cultural contexts”, met als promotor prof. Hans de Jonge, bestuursvoorzitter van Stichting Center for People and Buildings, en als copromotor dr. Theo van der Voordt, parttime onderzoeker bij het CfPB.

Werkomgeving Waterschap Rivierenland vergeleken met twee Thaise kantooromgevingen

In zijn onderzoek naar Performance measurement of workplace change in two different cultural contexts vergelijkt Chaiwat Riratanaphong twee kantooromgevingen in Thailand (Bangkok) met de innovatieve werkomgeving van Waterschap Rivierenland in Tiel. Aan de hand van interviews en documentanalyse is onderzocht of en hoe de drie organisaties meten wat de effecten zijn van ingrepen in de huisvesting op het presteren van de organisatie. Voor het meten van de medewerkerstevredenheid is gebruik gemaakt van de WODI vragenlijst. De resultaten zijn vergeleken met de uitkomsten uit de Tevredenheidsindicator van het Center for People and Buildings. De invloed van nationale cultuur is onderzocht met de vragenlijst van Geert Hofstede. De bedrijfscultuur is gemeten met de vragenlijst van Cameron & Quinn.

Opvallend is dat alle drie de organisaties gebruik maken van de Balanced ScoreCard maar deze zeer verschillend toepassen. De grote variatie in Key Performance Indicators maakt benchmarking niet eenvoudig. Op basis van de bevindingen is een stappenplan ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het selecteren van KPIs die passen bij de visie, missie en doelstellingen van de organisatie.

Routinematig werk verdraagt meer openheid dan hooggekwalificeerd complex kenniswerk

Het meten van medewerkerstevredenheid vergroot het inzicht in de effecten van veranderingen in de werkomgeving op het presteren van de organisatie. Hoewel de wijze van implementatie van grote invloed is op de tevredenheid - met als kritische succesfactoren heldere communicatie, informatie en betrokkenheid bij bepaalde keuzes - is de gebruiks- en belevingskwaliteit van het eindproduct van doorslaggevender invloed. Een goed bereikbare locatie, aantrekkelijke vormgeving van gebouw en interieur, ondersteuning van zowel communicatie als concentratie door een variatie in werkplekken en bovengemiddeld goed functionerende ICT worden zeer gewaardeerd. Slecht functionerende ICT werkt als een dissatisfier. Grote open ruimten zonder concentratieplekken, gebouwen zonder een eigen identiteit en een verschijningsvorm die niet past bij de organisatiecultuur drukken de tevredenheidspercentages omlaag. Welk kantoorconcept het beste past hangt sterk af van het type werk: routinematig werk verdraagt meer openheid dan hooggekwalificeerd complex kenniswerk. Ontbreken van teamruimten en lange afstanden tussen medewerkers verlagen de teamproductiviteit.

De gemiddelde scores van de medewerkers op de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede wijken opvallend sterk af van de nationale scores. Kennelijk domineren de bedrijfscultuur en lokale opvattingen en gebruiken boven de nationale cultuur. Zo is de “machtsafstand” in Thailand als geheel aanzienlijk groter dan in Nederland (scores respectievelijk 64 en 38), maar zijn in de cases hele andere cijfers gemeten (Thaise cases 25 en 18, versus NL case 141). De medewerkers in beide Thaise cases zijn ook veel individualistischer dan je op grond van landelijke cijfers zou verwachten. Dit uit zich onder meer in het belang dat medewerkers hechten aan voldoende privacy.

Voor het proefschrift klik hier.