Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Reken- en redeneermodel PACT gepresenteerd op E...

Reken- en redeneermodel PACT gepresenteerd op ERES conferentie

10 juli 2014

Reken- en redeneermodel PACT gepresenteerd op ERES conferentie

Van 25 tot 28 juni vond de European Real Estate Society Conference (ERES) plaats in Boekarest, Roemenië. Wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven spraken er over de wereld van het vastgoed. Deelnemers aan het congres presenteerden papers over uiteenlopende onderwerpen zoals simulaties om de mogelijkheden van energiezuinige maatregelen in gebouwen te berekenen, strategieën om de bewoner als klant te bekijken en de kwaliteiten van de ideale verhuurder. Gedurende de vierdaagse bijeenkomst werd in zeven parallelle sessies de huidige kennis van Real Estate-onderzoek besproken.

Ruimteoptimalisatie bij overstap op Het Nieuwe Werken

Het CfPB presenteerde er de paper: “PACT, Calculating nWoW accomodation that suits the organisations’ work processes” over het reken- en redeneermodel PACT. Onderzoeker Evi De Bruyne beschreef voor de aanwezigen de inhoud en toepassing van het model. Daarnaast ging zij in op belangrijke vragen voor het management bij een herhuisvestingsvraagstuk, in het bijzonder ruimteoptimalisatie bij de keuze voor Het Nieuwe Werken (New Ways of Working).

Een solide business case

In een veranderende kantoorcontext en een vraag naar flexibele omgevingen, is het van belang aandacht te geven aan een goede berekening van (activiteitgerelateerde)  plekken. Beslissingen worden tegenwoordig steeds minder genomen op basis van ‘onderbuikgevoelens’, er moet een solide business case worden opgezet. Hierbij moet een heel aantal vragen beantwoord worden, zoals: hoeveel plekken hebben we nodig en welke? Wat zijn de effecten op de huisvesting als medewerkers meer gaan thuiswerken of als hun activiteitenpakket verschuift? Simulaties met PACT kunnen op dergelijke vragen een antwoord geven, waarna het management een onderbouwde beslissing kan nemen.

Na de presentatie van het model kwamen er verschillende positieve reacties op het model. We zijn blij dat we het PACT model – na jaren van ontwikkeling en gebruik – op  deze conferentie voor het eerst in een brede context aan het publiek konden presenteren. Wij zijn alvast zeer enthousiast over de verdere ontwikkelingen rond het model!

DOWNLOADS