Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Sociale interactie op kantoor vraagt meer dan g...

Sociale interactie op kantoor vraagt meer dan goede koffie

27 oktober 2023

Sociale interactie op kantoor vraagt meer dan goede koffie

Voor het realiseren van een ‘sociaal kantoor’ is veel meer nodig dan alleen het inrichten van een mooie koffiehoek. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek dat Susanne Colenberg de afgelopen jaren uitvoerde. Eerder deze maand is zij aan het TU Delft gepromoveerd op het proefschrift ‘Beyond the coffee corner. Workplace design and social well-being’.

Cruciaal en relevant

Susanne werpt in haar proefschrift een goed onderbouwde blik op hoe de opzet en organisatie van kantoren sociale interactie en verbondenheid kunnen beïnvloeden. Het proefschrift legt met name de nadruk op de sociale dimensies van welzijn. Het onderzoekt hoe mensen met elkaar omgaan, in hoeverre ze zich thuis voelen in groepen, en op welke manier de fysieke omgeving sociale interactie en verbondenheid kan bevorderen.

Het proefschrift biedt dieper inzicht in de factoren die van belang zijn bij het realiseren van een sociale werkomgeving. Daarmee behandelt Susanne een onderwerp dat sinds de opkomst van hybride werken alleen maar belangrijker is geworden. Ook in onze eigen CfPB-onderzoeken constateren we het grotere belang van (bijvoorbeeld) verbinding en sociale cohesie binnen organisaties. Begin dit jaar publiceerden we er een rapport over.

Nauwe banden

Het CfPB onderhoudt nauwe banden met Susanne Colenberg. Niet alleen verleent Susanne regelmatig medewerking aan de kennisbijeenkomsten die het CfPB organiseert. Ook stonden we in zekere zin mede aan de basis van het promotieonderzoek: Susanne was in dienst als onderzoeker bij het CfPB toen zij vier jaar geleden startte aan haar promotieonderzoek aan de TU Delft. Het team van het CfPB is trots op haar prestatie en is blij met de belangrijke conclusies van ‘doctor’ Susanne Colenberg. Het proefschrift van Susanne is hier in te zien.

Contactpersoon

Barbara van Baarsel

Barbara van Baarsel

Marketing Communications / Int. Journalistiek