Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Steeds meer zicht op beleving en gebruik werkom...

Steeds meer zicht op beleving en gebruik werkomgevingen

11 oktober 2012

Steeds meer zicht op beleving en gebruik werkomgevingen

De database van het Werkomgevingsdiagnoseinstrument (WODI) is de afgelopen jaren sterk gegroeid . Steeds meer organisaties maken bij het beantwoorden van hun huisvestingsvragen gebruik van de online WODI vragenlijst  om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Inmidels heeft de database een omvang van 15.600 respondenten bereikt.

Met deze database ontwikkelen we algemene kennis over de werkomgeving. Vragen die met de database kunnen worden beantwoord zijn talrijk. Een selectie van onderwerpen die het CfPB momenteel onderzoekt:

  • Activiteitenpatronen binnen organisaties
  • Zijn hier generieke patronen in te herkennen of zijn er grote verschillen tussen en binnen sectoren?
  • De invloed van persoonskenmerken op de beleving van een kantooromgeving - Moet een kantoor worden aangepast als haar populatie veranderd?
  • De impact van een uitvoerig implementatietraject op de beleving van de huisvesting- Kan er een voorspelling worden gedaan van de beleving van de werkomgeving als het implementatieproces op een bepaalde manier is ingestoken?
  • De verandering van een traditioneel kantoorconcept (vaste plekken, kamertjes) naar een nieuw (HNW) kantoorconcept. Wat zijn de effecten van deze verandering voor tevredenheid en productiviteit? Wat zijn effecten van thuiswerken op onderlinge samenwerking en kennisdeling? Wat zijn veel voorkomende knelpunten in nieuwe kantoorconcepten?