Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Succesfactoren voor ontmoetingen op kantoor

Succesfactoren voor ontmoetingen op kantoor

29 augustus 2011

Succesfactoren voor ontmoetingen op kantoor

Door ontwikkelingen als flexibel werken is het voor collega’s lang niet altijd meer vanzelfsprekend dat zij elkaar elke dag tegenkomen op kantoor. Deze afname van contacten kan leiden tot minder kennisuitwisseling. Dat is ongewenst. Daarom is het CfPB in samenwerking met Novay een onderzoek gestart naar het stimuleren van ontmoetingen in kantoren waar men flexibel werkt. Dit onderzoek valt onder het ProWork programma.

Om te bepalen wat mogelijke strategieën zijn voor het bevorderen van kennisdelen heeft observatieonderzoek plaatsgevonden en zijn interviews afgenomen bij de Belastingdienst en Achmea. Uit deze observaties en interviews zijn succesfactoren gedestilleerd voor ontmoetingen binnen een kantoor. Deze succesfactoren kunnen niet alleen gebruikt worden in situaties waarin medewerkers thuis gaan werken, maar ook om medewerkers meer te laten bewegen door het kantoor, waardoor zij ook andere collega’s tegenkomen.

In de volgende fase van het onderzoek zal met behulp van een gebruikerspanel getracht worden de ideale ontmoetingsplek te creëren en zal in een bestaand kantoor een aanpassing worden gedaan aan een ontmoetingsplek om te onderzoeken wat hiervan het effect is.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoeksrapport.