Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Thuiswerken ja, maar met mate

Thuiswerken ja, maar met mate

22 februari 2012

Thuiswerken ja, maar met mate

‘Brede steun voor initiatiefwet CDA en Groen Links’, zo kopte de Volkskrant even geleden. Werknemers mogen voortaan zelf kiezen voor flexibele werktijden of thuiswerken, CDA en GroenLinks willen hen hiertoe het recht geven door middel van een nieuwe initiatiefwet.

Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Ineke van Gent (GroenLinks) dienden onlangs hun wetsvoorstel in. Ze verwachten hiervoor steun van een ruime Kamermeerderheid van CDA, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie. Met hun initiatief beogen Van Hijum en Van Gent een cultuuromslag; ze schatten dat 4,9 miljoen (driekwart) van de werkers in loondienst een beroep zullen kunnen doen op deze regeling.

'Om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen, is het van belang dat iedereen die kan werken naar vermogen bijdraagt' zo wordt toegelicht. Het wetsvoorstel moet de arbeidsproductiviteit, de gezondheid, het milieu, de files en het combineren van werk en zorgtaken ten goede komen.

Opmerkelijk is dat in een recent persbericht van TNO beschreven wordt dat thuiswerken onverkort toestaan niet valt aan te raden. Bij medewerkers die erg veel thuiswerken werkt het namelijk contraproductief doordat binding met het bedrijf en samenwerken met collega’s sterk verminderen. Gedeeltelijk thuiswerken geeft wel een blijvend positief effect op de productiviteit omdat de nadelen door verlies aan binding en samenwerking niet doorwegen. Waar het omslagpunt ligt zal van organisatie tot organisatie verschillen en ook afhangen van flankerend beleid.

In het persbericht valt verder nog te lezen dat het vaak in het kader van het nieuwe werken doorgevoerde activiteitgerelateerd werken, mits goed doorgevoerd, een positief en blijvend effect kan hebben op de productiviteit. De praktijk blijkt echter weerbarstig; vaak is er een mismatch tussen behoefte en aanbod van aantal en type werkruimten. Met name de activiteit ‘telefoneren’ wordt onvoldoende ondersteund wat kan leiden tot geluidsoverlast en productiviteitsverlies. De conclusies van TNO zijn gebaseerd op twee expertmeetings waaraan werd deelgenomen door wetenschappelijk onderzoekers en ervaringsdeskundigen van TNO, CfPB, Erasmus RSM, Rabobank en IBM.

Uit het bovenstaande blijkt wederom dat flexibiliteit en thuiswerken steeds gebruikelijker worden en niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse werkomgeving. Maar ook dat dit soort maatregelen enkel hun vruchten afwerpen als ze op een bij de organisatie passende wijze uitgevoerd worden. Daarnaast is het ook belangrijk ze op een goede manier te implementeren.