Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Van Rood naar Groen: het programma

Van Rood naar Groen: het programma

20 oktober 2011

Deelnemers en opzet

In september 2010 is het Center for People and Buildings gestart met het onderzoeksprogramma Van Rood naar Groen. Vier partners participeerden in dit traject: het Kadaster, de Belastingdienst, de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Defensie. Aan de hand van vijf themabijeenkomsten zijn voor een aantal belangrijke aspecten van de kantooromgeving nadere verklaringen gezocht voor de ontevredenheid (rood) en is bekeken met welke praktische interventies deze ontevredenheid kan worden weggenomen (groen). Dit is onder meer gedaan aan de hand van crosscase-analyses, analyses van interviews en literatuuronderzoek.

Besproken onderwerpen

De themabijeenkomsten vormden een belangrijk onderdeel van het programma omdat daarin de kennis vanuit de praktijk samen werd gebracht met onderzoeksresultaten. In de themabijeenkomsten zijn zeven WODI Light aspecten aan de orde gekomen. Deze zijn geselecteerd door te kijken bij welke aspecten de tevredenheid veel verschilt per case (en er dus verbetering te behalen is) en welke aspecten hoog scoren in het belang dat medewerkers eraan hechten. Daarnaast is gekeken naar de aspecten die betrekking hebben op veelgenoemde doelstellingen van organisaties bij (her)huisvestingsprojecten.

De volgende aspecten stonden centraal tijdens de themabijeenkomsten:

  • Concentratiemogelijkheden
  • Binnenklimaat
  • Functionaliteit en comfort van de werkplek
  • Hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit van de ruimten
  • Akoestiek
  • Archief en opslagmogelijkheden
  • Communicatiemogelijkheden en sociale interactie

Daarnaast is er in het programma gesproken over meer overkoepelende vragen zoals het stellen van streefwaarden, het toepassen van maatregelen in de praktijk en de afweging tussen de kosten en baten van ingrepen.

Leren van elkaar

In de bijeenkomsten is veel ruimte gelaten om van elkaar te leren. De bijeenkomsten vonden steeds plaats op een locatie van één van de deelnemende organisatie. Dit gaf de andere organisaties gelegenheid om binnen te kijken en meer informatie te krijgen over de projecten en de aanpak van de organisatie die gastheer was. Daarnaast is er veel ruimte gelaten voor discussies: hoe kijken de andere partijen tegen bepaalde problemen aan en hoe lossen zij deze op?

Afronding en vervolg

In een laatste bijeenkomst zullen de besproken onderwerpen gerelateerd worden aan bedrijfsvoering en managementvragen. Het programma wordt tijdens deze bijeenkomst afgesloten met een agenda voor vervolgonderzoek.