Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Vandaag is het World Happiness Day 2018

Vandaag is het World Happiness Day 2018

20 maart 2018

Gedachten over privacy en productiviteit

Heeft deze door de UN ingestelde dag enige waarde? Een glimlach, een moment van bezinning, blij zijn dat de zon schijnt? Het kan allemaal, en gaat ook weer voorbij want morgen is het Internationale dag tegen racisme en discriminatie, dag van de alleenstaande ouder, dag van het bos, Nowruzdag, Down-syndroomdag, poëziedag. En dan weet ik niet of ik compleet ben.

Happiness is een blijvertje

Toch is happiness een blijvertje. In ons domein van mens, werk en werkomgeving is de veel gestelde vraag “Are happy people more productive” ook een weerkerend. En in een adem gaat het verder: “Wat draagt de werkomgeving of de werkplek daaraan bij?”

Binnenkort spreek ik op een studiedag over Happy Buildings, georganiseerd door CREMENEDERLAND. De centrale vraag luidt: “Is dit alles een trend/modeverschijnsel of kunnen onze gebouwen er werkelijk toe bijdragen dat klanten en medewerkers zich gezonder, gelukkiger en productiever voelen?” Mijn antwoord laat ik nog even in het midden.

Werkgeluk en privacy

Maar vandaag - met allerlei nieuws over Facebook en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten vroeg ik me af hoe belangrijk privacy is voor geluk, werkgeluk. Al eerder hielden we ons bezig met privacy in het kader van onze onderzoeksmethoden. Geprikkeld door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we binnen het CfPB zorgvuldig nagegaan hoe we waarborgen dat onderzoeksresultaten niet tot individuele personen te herleiden zijn. Daarover passen we ons privacy statement binnenkort aan met complete uitleg hoe we als onderzoekers te werk gaan.

Een recente studie (zie hier) van het Duitse Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) stelde de vraag andersom: “There has been much less research on whether happy employees contribute to better company performanc”.

De auteur rechtvaardigt zijn vraag met de logica die aan de meeste bestuurstafels heerst: “It is important for firms to justify spending corporate resources to provide a happier work environment for their employees” Geld moet doeltreffend worden uitgegeven.

Werkgeluk en performance

Wetenschappers verrassen je meestal met een indirect antwoord op die vraag of gelukkige medewerkers bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. En die antwoorden zijn vandaag op World Happiness Day van belang:

  • Een positieve stemming leidt ertoe dat proefpersonen meer van hun tijd besteden aan meer creatieve taken.
  • Positieve emoties beïnvloeden het vermogen tot innovatie.
  • Experimenteel bewijsmateriaal toont over het algemeen aan dat positieve emotie het geheugen verbetert.
  • De meeste studies melden dat positieve emoties de performance verbetert.
  • Een minderheid van de studies rapporteert kleine of zelfs negatieve effecten van positieve emotie op de productiviteit.

Positieve stemming, een beetje geluk, werken in de meeste gevallen. Maar het zijn veel andere factoren die uiteindelijk meebepalen of geluk daadwerkelijk de performance bevordert.