Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Vrouwen vaak minder tevreden over de werkomgeving

Vrouwen vaak minder tevreden over de werkomgeving

8 april 2009

Als voorproefje op een diepgaand onderzoek op de database van het werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI ®), bekijken we hier het verschil in de tevredenheid over de werkomgeving tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Zoals in de tabel te zien is, zijn de resultaten opvallend: over maar liefst 14 van de 19 bevraagde omgevingsaspecten blijken vrouwen significant minder tevreden dan hun mannelijke collega’s (zie onderstaande tabel). De enige drie aspecten waarover vrouwen relatief meer tevreden zijn dan mannen, zijn de aspecten ‘organisatie’, ‘archief en opslagmogelijkheden’ en ‘ICT en ondersteunende diensten’. Vrouwen lijken de werkomgeving dus kritischer te beoordelen dan mannen.

Aspecten   Man   Vrouw
tabel werkplekbeleving mannen versus vrouwen
Organisatie - +
Inhoud en complexiteit van het werk + -
Inbreng ideeën over de werkomgeving + -
Bereikbaarheid van het gebouw 0 0
Architectuur en uitstraling gebouw + -
Indeling van het gebouw + -
Hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit ruimten + -
Ligging van de ruimten + -
Mate van openheid en transparantie + -
Privacy + -
Functionaliteit en het comfort werkplek + -
Sfeer en uitstraling van het interieur + -
Concentratiemogelijkheden + -
Communicatiemogelijkheden en sociale interactie + -
Archief en de opslagmogelijkheden - +
ICT en ondersteunende diensten - +
Dienstverlening en beheer faciliteiten 0 0
Binnenklimaat, verlichting en akoestiek + -
Mogelijkheden buiten kantoor + -

De database biedt veel verschillende analysemogelijkheden waarmee kennis op het gebied van mens en werkomgeving kan worden verdiept en uitgebreid. Zo kunnen we niet alleen de invloed van persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd bekijken, maar bijvoorbeeld ook de invloed van het type kantoorconcept op de tevredenheid en arbeidsproductiviteit van de medewerkers. Ook het gebruik van flexibele versus vaste werkplekken kan hierin worden meegenomen.

De belangrijkste resultaten van het WODI databaseonderzoek zullen op 14 mei 2009 worden gepresenteerd aan de leden van de WODI Kenniskring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris de Been.