Center for People and Buildings

U bent hier: >>>What do we know?

What do we know?

13 februari 2014

What do we know?

Pionier werkplekonderzoek

Franklin Becker was in het land. Voor de jongere professionals: hij is een van de founding fathers van het vakgebied facility management. In 1980 startte hij met zijn collega-hoogleraar Bill Sims aan de Cornell University de eerste Facility Management-opleiding in de wereld. Vooral door zijn pionierswerk als onderzoeker en het initiëren van innovatieve werkplekstrategieën gaf Becker in de jaren tachtig en negentig het vakgebied stevige impulsen waardoor het zich kon ontwikkelen tot het vak dat het nu is. Zijn invloed in Nederland was groot. Rijksgebouwendienst en ASPA waren jarenlang lid van het International Workplace Studies Program waarvan hij oprichter en directeur is.

Appèl om te blijven onderzoeken

Op dinsdag 4 februari was Franklin Becker spreker op het  International Space Seminar 2014 in Groningen.  Sprankelend en zeer vitaal hield Becker de zaal met ruim zevenhonderd aanwezigen een vakspiegel voor. Zijn appèl aan blijvend onderzoek en vernieuwing was groot. Onderzoek is noodzakelijk om je beslissingen op het vlak van werkplekstrategieën te rechtvaardigen. Met voordurende veranderingen op het gebied van technologie, mobiliteit, ruimteplanning en flexibiliteit in ons menselijk bestaan met daaraan gekoppeld de inrichting van ons werkzame leven, verkeren we in een voortdurende onzekerheid, zo stelde Becker. Vragen als ‘What do you think?’ en ‘What do we know?’ wierp Becker als mantra’s de zaal in.  Becker schaalde werkplekstrategieën naar micro- en macro-niveau en legde accenten bij ‘a healthy workplace’. Becker vervolgde. Do we care? Who decides? What kind of world do we want to live in? De zaal luisterde ademloos.

Meer interessante sprekers

Het International Space Seminar kende meer uitstekende sprekers. Van Jeremy Myerson tot Julian Treasure, en van Kursty Groves tot Thomas Mitchell. Speciaal vond ik de presentaties van Myerson en Treasure. Analytisch zeer sterk gaf Myerson een college over de ontwikkeling van de werkplek; een verhaal over Taylorisme aan het begin van de vorige eeuw, over Mies von der Rohe en het Bauhaus, over invloedrijke films als Modern Times en Playtime, en over architecten als Herzberger en Wilkinson.

Julian Treasure vertelde over de invloed van geluid op de mens. En dan natuurlijk de invloed van geluid op de werkplek en op het welzijn van de mens en zijn of haar productiviteit. Diverse testjes liet Treasure op de zaal los die zich steeds verrast en onwetend toonde. Volgens Treasure wordt de invloed van geluid op het concentratievermogen en op de arbeidsproductiviteit te zeer onderschat. En dan dient de vraag van Franklin Becker zich direct al aan: What do we know? In ieder geval blijkt uit data van het Center for People and Buildings dat akoestiek een ‘wicked problem’ is.

Goed kijken

Het Instituut voor Facility Management in Groningen heeft met de organisatie van dit congres een statement afgegeven. Onderzoek is een absolute voorwaarde om goed in te kunnen spelen op de vele veranderingen die zich in hoog tempo op de werkplek voordoen en die de strategie van de werkplek voor een belangrijk deel moeten bepalen. En goed kijken is dan een eerste begin. Zoals Becker ook zei: ‘Learning by observation’.