Center for People and Buildings

U bent hier: >>>WODI database: standaard én maatwerk en al bijn...

WODI database: standaard én maatwerk en al bijna honderd cases

21 juni 2013

WODI database: standaard én maatwerk en al bijna honderd cases

Benchmark werkomgeving

Het Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) van het CfPB wordt ieder jaar ingezet bij verschillende organisaties en werkomgevingen, van bedrijfsleven en overheid tot onderwijs. In 2012 groeide de databank verder door onderzoeken bij DCMR Rijnmond, universiteiten van Wageningen, Groningen en Delft, Avans Hogeschool en Hogeschool Utrecht, Robeco, Waterschap Veluwe, Rechterlijke Organisatie OM en diverse locaties van de Belastingdienst. Er ontstaat zo een steeds grotere benchmark waar organisaties zich mee kunnen vergelijken: de CfPB tevredenheidsindicator.

De CfPB Indicator 2013 is gebaseerd op de gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid van medewerkers uit 96 verschillende WODI-cases die zijn uitgevoerd in de afgelopen zes jaar (met een totaal van 13.965 respondenten). Organisaties die WODI Light inzetten krijgen altijd een overzicht van de eigen resultaten, afgezet tegen de meest recente CfPB Indicator. Door de eigen resultaten met de benchmark te vergelijken wordt een scherper beeld verkregen van de sterke en minder sterke kanten van de eigen huisvesting.

Naast de algemene indicator (gemiddelde score van alle cases), zijn er benchmarks voor drie verschillende kantoortypen:

  • traditionele cellenkantoren met vast werkplekgebruik (o.b.v. 34 cases, 5.981 respondenten)
  • combikantoren (kantoren met een variatie aan soorten open en gesloten plekken) met vast werkplekgebruik (o.b.v. 14 cases, 1.276 respondenten)
  • combikantoren met flexibel werkplekgebruik (o.b.v. 45 cases, 6.412 respondenten)

Zo kan de organisatie de eigen resultaten vergelijken met de benchmark die het beste referentiekader vormt. Het is verder mogelijk om een geheel eigen benchmark samen te stellen op basis van cases uit de WODI database. Er wordt dan een gemiddelde berekend van speciaal geselecteerde cases, bijvoorbeeld op basis van bouwjaar, branche of prestatie.

Standaard en maatwerk

Het bepalen van de CfPB indicator is mogelijk doordat de online WODI-enquête bestaat uit een basis-set aan vragen waarmee snel inzicht in de succes- en knelpunten van de werkomgeving wordt verkregen. Daarnaast wordt maatwerk geboden. De WODI kan uitgebreid worden met extra vragen over allerlei onderwerpen, zoals arbeidsproductiviteit, kennisdeling, imagoverbetering, implementatieproces en Het Nieuwe Werken. Aspecten waar de organisatie in het bijzonder aandacht aan wil schenken, worden zo op een meer gedetailleerd niveau bekeken.

Meer lezen over de CfPB Indicator 2013 en de WODI Toolkit, of interesse in deelname aan werkomgevingsdiagnose-onderzoek (WODI) bij uw organisatie? Klik hier.