Center for People and Buildings

U bent hier: >>'Agile' werken: meer weten over werkwijze en we...

'Agile' werken: meer weten over werkwijze en werkomgeving

24 september 2017

'Agile' werken: meer weten over werkwijze en werkomgeving

Agile werken is sterk in opkomst. We zien dat bij verschillende van onze onderzoekpartners. Er zijn agile werkende teams en men verwacht dat dit aantal exponentieel zal toenemen. De opkomst van agile werken roept binnen de organisatie diverse vragen op, onder meer over welke fysieke werkomgeving agile werken goed ondersteunt, en hoe deze ingepast kan worden binnen het bestaande (activiteitgerelateerde) werkplekconcept. Onze CfPB kennisagenda drijft ons om onderzoek te doen naar nieuwe werkvormen en bijbehorende omgevingen.

In een verkennende studie hebben we o.a. literatuur rondom “communities of work” bekeken; een interessante benadering is neuroscientific van aard: hoe zetten we  ons vaak rigide brein in ten behoeve van strategische wendbaarheid (agility)? Het organiseren van variabiliteit /variatie blijkt niet alleen neurologisch zeer handig maar ook managerial zeer haalbaar. En het loont!  

Veldstudie

Er loopt inmiddels een veldstudie bij een van onze onderzoekpartners, waarin twee pilots met een speciaal ontwikkeld Agile Werkplekconcept uitgebreid worden bestudeerd en geëvalueerd. De hoofdvraag daarbij is “Hoe ondersteunt de werkomgeving een agile manier van werken?” De vraag wordt beantwoord door de volgende deelvragen:

  • Wat zijn de verschillen tussen een reguliere manier en een agile manier van werken?
  • Hoe is de werkomgeving van de pilots vormgegeven en welke verschillen zien we met reguliere (activiteitgerelateerde) werkomgevingen?
  • Hoe gebruiken medewerkers hun werkomgeving bij een agile manier van werken?
  • Welke specifieke elementen in de werkomgeving zijn nodig om een agile manier van werken goed te ondersteunen?

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: een enquête naar de beleving van de nieuwe werkomgeving, observaties in de  werkomgeving, interviews naar aanleiding van de observaties en enquêteresultaten, een bezettingsgraadmeting.

In de zomer van 2018 wordt de eindrapportage opgesteld. We zullen u dan over de uitkomsten informeren.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management