Center for People and Buildings

U bent hier: >>Attention, there are users in the facilities!

Attention, there are users in the facilities!

18 juni 2008

Impressie van een bezoek door een delegatie van het CfPB aan het internationale congres “Architecture and Facilities management” in Parijs.

De Universiteit van Parijs ‘La Villette’ organiseerde in april het internationale congres “Architecture and Facilities Management”. Maartje Maarleveld en Wim Pullen waren als sprekers uitgenodigd om deel te nemen in een onderdeel van het congres dat handelde over eindgebruikers “as resource and stakeholder”. Dit congresonderdeel werd wel het meest treffend uitgedrukt door de Zweedse wetenschapper Göran Lindahl die zijn presentatie de titel ATTENTION, there are users in the facilities! had meegegeven.

Belangen eindgebruikers uit beeld

Er ontstaat steeds meer kennis over voorkeuren en ervaringen van gebruikers en de interacties van organisatieontwikkeling met huisvestingsontwikkeling. Een belangrijk vraagstuk dat werd besproken is hoe je de ontwikkeling van een organisatie en de ontwikkeling van het huisvestingsbeleid kunt laten samengaan. Om de discussie te bevorderen werd de stelling geponeerd: ”Facility Management is dead”. Daarbij werd terecht gedefinieerd dat een te operationeel ingestelde FM functie geen bijdrage levert aan organisatieontwikkeling of gebruikersparticipatie. Deze bijdrage is wel gewenst. Frankrijk kent veel PPS projecten. Men heeft het idee dat het in die langlopende contracten vooral gaat om de belangen van de bouwsector (dat is het Franse beeld) of de service-industrie (dat is het Engels beeld). De belangen van de eindgebruikers dreigen op het tweede plan te komen.

Consensusaanpak

Er werd daarom een stevig pleidooi gehouden voor aan de ene kant de competentieontwikkeling van de facility manager en aan de andere kant om een meer expliciete rol en verantwoordelijkheid voor de architect. Die competentie zou gericht moeten zijn op het bij elkaar brengen van de betrokken partijen (de FM’er) respectievelijk een stem geven aan de wensen en eisen van de eindgebruiker (de architect). Dit pleidooi sloot aan op de door ons gepresenteerde consensus aanpak (typisch Noord Europees!) bij huisvestingstrajecten. Ook in Frankrijk begint men langzaamaan in te zien dat een meer directieve managementstijl in het tijdperk van de ‘kenniswerker’ zijn langste tijd gehad lijkt te hebben.

 

Meer informatie

CfPB-keynote RAMAU conference: klik hier

Webpage Göran Lindahl: klik hier