Center for People and Buildings

U bent hier: >>Do facilities matter? Herhaalstudie bevestigt b...

Do facilities matter? Herhaalstudie bevestigt belang faciliteiten.

25 september 2017

Do facilities matter? Herhaalstudie bevestigt belang faciliteiten.

Organisaties investeren veel geld in de faciliteiten van en voor kantoormedewerkers. Hierbij kan men denken aan: schoonmaakwerkzaamheden, horeca & catering, beveiliging en de werkplek. Doen die faciliteiten (nog steeds) terzake?

Omdat het vanuit zowel een theoretisch, als vanuit een managementperspectief interessant is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de facility beleving van kantoormedewerkers en hun gepercipieerde arbeidsproductiviteit heeft Luuk Ypma, student aan de Hogeschool Saxion/ University of Greenwich onderzoek gedaan naar deze relatie. Tijdens dit onderzoek, genaamd ‘Facility perception as a parameter for productivity?’, zijn de tevredenheid met de organisatie en over het werk en persoons- en functiekenmerken meegenomen.

Zijn faciliteiten in 2017 gelijk van belang als in 2008?

Het onderzoek dat Luuk Ypma heeft uitgevoerd is een herhaalstudie van het onderzoek dat Batenburg en Van der Voordt in 2008 hebben uitgevoerd. Dit onderzoek, genaamd ‘Do facilities matter?’ bestond ook uit een combinatie van een literatuur review en een statistische analyse, uitgevoerd op data van het CfPB. Luuk Ypma heeft gebruik gemaakt van de WODI-database, het verschil is echter dat deze database na ongeveer tien jaar veel verder is uitgebreid. Luuk gebruikte de gegevens van bijna 13 keer zoveel respondenten  (N=2197 in 2008, en N=28360 in 2017).

Resultaten

Het onderzoek van  Ypma toont aan dat de totale variatie in gepercipieerde productiviteit voor 41,5%  (eerdere studie 11%) verklaard kan worden door de volgende elementen: tevredenheid met organisatie, tevredenheid met het werk, persoons- en functiekenmerken en de tevredenheid met de faciliteiten. Verreweg de belangrijkste voorspeller voor de gepercipieerde productiviteit van kantoormedewerkers is de tevredenheid met de faciliteiten. Daarbinnen weegt de tevredenheid met de psychologische kant van de werkomgeving – prettige werkruimte, voldoende privacy, inspirerende inrichting – het zwaarst mee. Verder toont dit onderzoek aan dat de tevredenheid over de faciliteiten een grotere invloed heeft op de individuele gepercipieerde productiviteit dan op de gepercipieerde productiviteit van teams.

Belang onderzoek

Het nu uitgevoerde onderzoek bevestigt in grote lijnen de bevindingen van Batenburg en van de Voordt, met één opvallend verschil. Er is een aanmerkelijk sterker verband gevonden tussen de vier verklarende factoren en de gepercipieerde productiviteit (41,5% versus 11%). Zoekend naar een verklaring hiervoor vermoeden we dat meer uitgesproken meningen over flexomgevingen dan uitgesproken meningen over toenmalig vastgelegde omgevingen hierbij een rol spelen.

Omdat van de vier meegewogen factoren de facilitybeleving verreweg de grootste invloed heeft op de gepercipieerde productiviteit, kan nog sterker dan na het onderzoek uit 2008 gesteld worden: facilities matter!

Met deze herhaalstudie is een volgende stap gezet in de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen de fysieke omstandigheden van de werkomgeving en de gepercipieerde productiviteit van kantoormedewerkers. Het gehele onderzoek is in bezit van het CfPB en is op aanvraag in te zien bij Wim Pullen.