Center for People and Buildings

U bent hier: >>Juriaan van Meel nieuwe voorzitter Center for P...

Juriaan van Meel nieuwe voorzitter Center for People and Buildings

6 februari 2023

Juriaan van Meel nieuwe voorzitter Center for People and Buildings

Het Center for People and Buildings (CfPB) verwelkomt Juriaan van Meel als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hans de Jonge, professor-emeritus bij de TU Delft, draagt het stokje aan hem over en neemt na ruim twintig jaar afscheid van het kennis- en onderzoekscentrum.

Juriaan van Meel is een gerenommeerde naam in het werkveld en bekende van het CfPB. Als expert op het gebied van kantoorhuisvesting beweegt hij zich al jaren op het internationale toneel van vraagstukken rondom werk en werkomgeving. “Mijn betrokkenheid bij het vakgebied begon met mijn promotieonderzoek bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, met Hans de Jonge als promotor”, vertelt Van Meel. Dat was ook de periode waarin het CfPB werd opgericht, ruim 21 jaar geleden. “Als jonge onderzoeker heb ik toen meegewerkt aan allerlei projecten en publicaties van het CfPB, en ik ben altijd contact blijven houden.”

Theorie en praktijk

Vrij snel na zijn promotieonderzoek is Van Meel de praktijk ingegaan. Als huisvestingsadviseur is hij de afgelopen twee decennia betrokken geweest bij een diversiteit aan projecten in binnen- en buitenland. Meer recentelijk heeft hij zijn aandacht verlegd naar de ontwikkeling van BriefBuilder, een online-applicatie voor kwaliteitsbeheersing bij complexe bouwprojecten. Van Meel over zijn werk in de praktijk: “Superinteressant, en intensief, maar ik ben al die tijd ook blijven lesgeven, onderzoeken en schrijven. Ik sta met één been in de praktijk en één been in de academische wereld. Ik voel me thuis op het grensvlak van theorie en toepassing.”

Onafhankelijk onderzoek

En dat is ook wat hem aantrekt in het CfPB. “Het center houdt zich bezig met toegepast onderzoek. De uitkomsten moeten relevant zijn voor de vele partijen en belanghebbenden die in de praktijk worstelen met vraagstukken rondom de werkomgeving.” Van Meel stelt: “Er is meer dan ooit behoefte aan onafhankelijk onderzoek. Corona heeft een breed debat over de werkomgeving op gang gebracht. Er is bepaald geen tekort aan meningen, wilde voorspellingen en radicale ideeën. Gedachteprikkelend, maar er is ook behoefte aan nuancering, context en solide data. En dat is wat het CfPB te bieden heeft.”

Multidisciplinaire benadering

Van Meel prijst ook de multidisciplinaire benadering van het CfPB. “Binnen het team is een veelheid aan disciplines vertegenwoordigd, variërend van bedrijfskunde en bouwkunde tot ergonomie, geschiedenis, rechten, antropologie en filosofie. Daarnaast zijn er de verbintenissen met andere universiteiten en kennisinstituten”. Volgens Van Meel is dat niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk. “Als je iets zinnigs wilt kunnen zeggen over een concept als het hybride werken, moet je kijken naar zowel ruimtelijke, sociale, culturele als technologische variabelen, en gebruikmaken van een mix aan onderzoekstechnieken.”

Maatschappelijke relevantie

Van Meel is ervan overtuigd dat organisaties en hun werknemers veel baat hebben bij het werk van het CfPB. “Daar zit voor mijzelf ook de drijfveer: de maatschappelijke relevantie. Beslissingen over thuiswerken, de inrichting van werkplekken, en de locatie en het ontwerp van kantoren hebben een enorme impact op het dagelijks leven van mensen. Als ik samen met het CfPB kan bijdragen aan het verbeteren van de werkomgeving, ben ik heel tevreden.”

Internationaal netwerk

Met zijn ruime ervaring en het internationale netwerk dat Van Meel meebrengt, ligt het in de verwachting dat het CfPB nog meer verbindingen maakt met partijen die zich bezighouden met concepten als hybride werken en activiteit-gerelateerd werken. “Ik zie allerlei kansen voor het uitbreiden van het aantal partners, in zowel de publieke als private sector, ook internationaal.” Van Meel kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan. “Ik ben dankbaar dat ik hier in de voetstappen van Hans de Jonge treed. Hij is degene die me introduceerde in het vakgebied. Hij is een visionair met een pragmatische inslag. Ik neem zijn manier van denken graag met mij mee in deze functie.”

Compleet bestuur

Monique Arkesteijn en Frits Brentjens blijven bestuurslid. Met de komst van Juriaan van Meel als nieuwe voorzitter van het bestuur én een extra bestuurslid, te weten Ellis ten Dam, commercial director buildings bij Royal HaskoningDHV, is de nieuwe formatie van het CfPB-bestuur een feit.

Zie ook: CfPB verwelkomt Ellis ten Dam als bestuurslid >>

Fotocredits: Barbara van Baarsel

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law