Center for People and Buildings

U bent hier: >>Oplevering WODI-Light

Oplevering WODI-Light

22 juni 2007

Op 13 juni 2007 is het WODI light instrument feestelijk geïntroduceerd aan de partners van het CfPB met champagne en aardbeien. WODI light is een waardevolle aanvulling op de WODI toolkit. Het is een instrument waarmee een beknopte maar wetenschappelijk onderbouwde meting kan worden uitgevoerd naar de tevredenheid en ervaren arbeidsproductiviteit van gebruikers van de werkomgeving.

Aan de hand van een digitale vragenlijst wordt data verzameld die automatisch tot tabellen en grafieken wordt gegenereerd in een basisrapportage. In één oogopslag is te zien waar het gebouw voor tevredenheid of ontevredenheid zorgt. Daarnaast biedt het instrument de organisatie zich te vergelijken met gebouwen van andere organisaties, de jaarlijkse ontwikkelingen op het gebied van de werkomgeving te monitoren en de resultaten naast gewenste streefwaarden te leggen door middel van de tevredenheidsindicator.

Ter ere van deze gebeurtenis is er een speciale vragenlijst ontwikkeld waarmee de aanwezigen de mogelijkheden van het instrument konden ervaren. De onderzoekers van het CfPB hebben de waarde, toepassing, mogelijkheden en totstandkoming van het instrument kort toegelicht. Daarna werd het woord gegeven aan Eric Kuindersma van Waterschap Rivierenland in Tiel die een enthousiaste presentatie gaf over zijn ervaringen bij de inzet van WODI light. Het Waterschap is de eerste organisatie bij wie het instrument is toegepast. Ze hebben de uitkomsten aangegrepen om de belangrijkste knelpunten van hun nieuwe huisvesting adequaat op te lossen. Onder het genot van een hapje en drankje konden de aanwezigen de resultaten van de ingevulde vragenlijst met elkaar bespreken.

Het WODI light is vanaf nu beschikbaar voor geïnteresseerde partners van het CfPB. Momenteel maken er al vijf organisaties gebruik van het WODI light instrument. In het najaar van 2007 wordt er een bijeenkomst georganiseerd over WODI light voor nieuwe geïnteresseerden. Voor meer informatie over het instrument of deze bijeenkomst kunt u mailen naar info@cfpb.nl o.v.v. WODI light.

Meer informatie