Center for People and Buildings

U bent hier: >>PARAP levensduurkostenmodel gereed na jaren mon...

PARAP levensduurkostenmodel gereed na jaren monnikenwerk

26 juni 2008

Begin jaren negentig startte een samenwerkingsverband van de Rijksgebouwendienst, TU Delft, TNO-Bouw, Deens Raadgevende Ingenieurs B.V., KD/Consultants B.V. en Willem Meijer Consultancy een ambitieus project. Men wilde een model ontwikkelen dat in de vroege fasen van besluitvorming over nieuwe kantoorhuisvesting betrouwbare prognoses zou kunnen geven over investerings- en exploitatiekosten. Anderhalf decennium later is het zover. PARAP is inmiddels ondergebracht bij het CfPB.

Wat doet PARAP?

PARAP levert - op basis van een beperkte basisinvoer en naar aanleiding daarvan gemaakte (te wijzigen) aannamen over de overige aspecten van het gebouw - de volgende uitkomsten:

  • Een kostencalculatie van een referentiegebouw dat qua programma, ruimtegebruik en materialisatie zo goed mogelijk past bij het gebouw dat de gebruiker voor ogen staat. De calculatie is aanzienlijk nauwkeuriger dan de schattingen op basis van kengetallen die doorgaans gebruikt worden. Het referentiegebouw wordt begroot op basis van deelbegrotingen. Deze deelbegrotingen zijn gebaseerd op materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming (MAMO) en afhankelijk gesteld van de gebouw- en locatie-eigenschappen.
  • Een presentatie van verschillende varianten naast elkaar wat behulpzaam is bij het analyseren van varianten en het onderbouwen van beslissingen.
  • Vastlegging per fase van een referentiegebouw met investerings- en exploitatiekosten die horen bij het gebruik en de kwaliteiten die op dat moment gekozen zijn. De gevolgen van de uitwerking tijdens de volgende fase ten opzichte van eerder gedane beslissingen komen helder in beeld en ondersteunen de besluitvorming.
  • Voor de verschillende soorten beheervormen een opdeling in eigenaarlasten en gebruikerslasten van alle in de NEN2632 gerubriceerde gebouwgebonden exploitatieposten. Deze lasten zijn naar keuze uitgedrukt in jaarlasten of in contante waarden.

Of, zoals de ontwikkelaars stellen: PARAP ondersteunt, ontwikkelt en agendeert op een systematische en transparante manier de dialoog tussen managers/opdrachtgevers en hun huisvesters.

Voor een nadere kennismaking met het model verwijzen we u graag naar een artikel dat deze maand verscheen in het Real Estate Magazine: klik hier. Voor meer informatie over het model en de mogelijkheden van gebruik kunt u contact opnemen met Wim Pullen.