Center for People and Buildings

U bent hier: >>Veel aanloop op vakbeurs Facilitair

Veel aanloop op vakbeurs Facilitair

2 februari 2017

Veel aanloop op vakbeurs Facilitair

Afgelopen week stond het Center for People and Buildings op de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer. De beurs was voor het eerst in Utrecht en trok ruim 15.000 bezoekers. Behoorlijk wat bezoekers kwamen ook even buurten in onze stand. Dat leidde tot veel interessante gesprekken. Nadenken over nieuwe huisvestingsvormen is nog steeds actueel.

Dialoog met eindgebruikers belangrijk

Een paar thema’s kwamen regelmatig terug in de gesprekken. Veel mensen hadden belangstelling voor het Werkplekspel. Vrijwel allemaal herkennen ze het belang om de dialoog over de nieuwe werkomgeving aan te gaan met eindgebruikers. Het goed laten landen van een innovatieve werkomgeving is en blijft een uitdaging.

Actievere rol HR gewenst

Regelmatig kwam de vaak te beperkte inbreng van HR bij de introductie van nieuwe werkomgevingen ter sprake. Mogelijk voelen HR-afdelingen zich minder aangesproken als een organisatie overstapt op de fysieke werkomgeving. Dat reduceert de slaagkans omdat werkplekinnovatie behalve een huisvestingsvraagstuk ook een organisatievraagstuk is. Een vraagstuk waar bovendien een goed doordachte implementatiestrategie voor nodig is. In onze onderzoekagenda hebben we de vraag opgenomen hoe je tot een meer multidisciplinaire aanpak van nieuwe werkomgevingen kunt komen.

Vitale werkplek

Op gebied van de werkomgeving gaat de aandacht nog steeds naar flexibel en activiteitgerelateerd gebruik van de werkomgeving. Maar er zijn meer actuele thema’s. Het idee dat kantoren steeds meer een ontmoetingskantoor worden, komt duidelijk als verwachting naar voren in ons onderzoek naar de toekomst van werk. Een ander onderwerp is vitaliteit en gezondheid. Het gaat daarbij niet alleen om het aanbod van gezonde producten en aspecten die beweging stimuleren in de werkomgeving. De sociale en mentale aspecten vragen zeker nader onderzoek.  

Op de eerste dag verzorgden we een miniseminar over het thema ‘Cognitieve prestaties in de werkomgeving’. Daar kunt u meer over lezen in deze nieuwsflits.

Superstoel

Omdat de powernap een van de manieren is om cognitieve fitheid op het werk te bevorderen, hadden we Peter Hartmanns, directeur van VITA Sentation, uitgenodigd om een powernap stoel neer te zetten in onze stand. Voor menig bezoeker een goede gelegenheid om even tot rust te komen. De stoel werkt met geluidstrillingen en heeft naast rustgevende ook activerende programma’s.