Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werkplekexperts op zoek naar kennislacunes

Werkplekexperts op zoek naar kennislacunes

31 juli 2017

Zoals in een eerdere nieuwsflits beschreven vond tijdens de ERES 2017 conferentie van de European Real Estate Society voor het eerst een Workplace Research track plaats. Met 21 papers uit tien verschillende landen en veel interessante discussies was het een succesvol initiatief. Inmiddels is besloten om dit initiatief voort te zetten. Van 19 tot 21 september 2018 vindt in Tampere, Finland de eerste Transdisciplinary Workplace Research Conference plaats http://www.tut.fi/en/twr2018).

Brainstorm

Tijdens de ERES 2017 conferentie bogen19 Europese werkplekexperts  zich over vier belangrijke vraagstukken rond moderne innovatieve werkomgeving. Zij werden uitgedaagd om nieuwe invalshoeken en methoden te bedenken voor verder onderzoek naar vier thema’s: 

Gebruikersgedrag:

hoe kun je het gebruik van de hedendaagse werkomgeving zo aansturen dat de medewerker-effectiviteit toeneemt en medewerkers een positieve attitude ten opzichte van de aangeboden werkomgeving ontwikkelen?

Volgens de deelnemers moeten we beter proberen te begrijpen hoe gebruikers de keuzes die hen worden aangeboden waarnemen (interpreteren). Daarvoor kunnen we mogelijk kennis aftappen uit de consumentenwetenschappen/marketing en psychologie. Daarnaast is het interessant het effect te bestuderen van het geven van persoonlijke feedback op het gebruik van de werkomgeving. Daarvoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van een combinatie van sensors, dagboekonderzoek en experimenten.

Business cases:

uit welke onderdelen bestaat een integrale business case voor de korte en voor de lange termijn? Hoe kunnen de belangen van de verschillende belanghebbenden hierin gebalanceerd worden meegewogen?

De deelnemers concludeerden al snel dat we nog nauwelijks weten hoe business cases in de praktijk worden toegepast in organisaties. Hoe meet men kosten en baten? Quick en dirty of gedegen? Hoe worden monetaire tegen niet monetaire aspecten afgewogen? Wie worden betrokken in de besluitvorming?  Enzovoort.  Zaken als anonimiteit garanderen, de klant betrekken in het onderzoekontwerp, senioriteit van de onderzoeker, iets teruggeven, kunnen mogelijk helpen om organisaties zo ver te krijgen dat ze onderzoekers toestaan mee te kijken bij hun gebruik van business cases.

Productiviteit:

hoe kan de werkomgeving bijdragen aan de productiviteit van kenniswerkers ?

Hiervoor moet eerst een aantal fundamentele vragen worden beantwoord zoals ‘wat zijn concrete opbrengsten van kenniswerk - wat is kennisproductiviteit - wat zijn kennis-KPI’s’ en ‘wat zijn voor kenniswerkers incentives om wel/niet productief te zijn’? Een ander interessant aspect is het identificeren van verschillende typen kenniswerkers. Voor een aanpak kan gedacht worden aan workshops met bedrijven, focus groepen, internationale Delphi studies, virtual reality en real life experimenten.

Gezondheid:

hoe kan de werkomgeving bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers? Een interessante vraag is hoe je een inclusieve werkomgeving zou kunnen creëren, die rekening houdt met specifieke groepen (ouderen, arbeidsgehandicapten e.d.) en met specifieke gezondheid bevorderende elementen (biophilia, power naps e.d.). Als onderzoeksmethode kan gedacht worden aan literatuuronderzoek en een living lab. Een andere interessante onderzoeksrichting is het ontwikkelen van een ‘value map’ voor gezonde werkomgevingen, met daarbij inbegrepen de thuiswerkplek en andere locaties buiten kantoor.

Veel is voor het Center for People and Buildings herkenbaar. Het is interessante input voor de eigen onderzoekagenda!