Center for People and Buildings

U bent hier: >>Wetenschappelijke artikelen CfPB onderscheiden

Wetenschappelijke artikelen CfPB onderscheiden

15 juni 2017

In 2016 verschenen twee wetenschappelijke artikelen van ons in het toonaangevende  Journal of Corporate Real Estate. Naar eigen zeggen “the leading forum for authoritative, practical guidance not only on current best practice but also the key issues of tomorrow that the CRE Manager or their advisors need to be aware of”.

Beide artikelen behoren volgens de redactie tot de top drie van de beste artikelen die vorig jaar in het Journal verschenen en zijn aangemerkt als ‘Highly Commended paper’. De auteurs ontvangen een certificaat van verdienste, een mooie kroon op het werk.

Het gaat om de volgende papers:  Accommodating new ways of working: lessons from best practices and worst cases en Flexibility in use: Switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments. Beide papers kunnen tot 1 juni 2018 gratis gedownload worden!

De eerste paper was een geheel eigen productie. De tweede paper was een coproductie met  Rijksuniversiteit Groningen en Hanze Hogeschool Groningen. Voor beide onderzoeken is dankbaar gebruik gemaakt van de CfPB-database met gegevens over (on)tevredenheid over een grote diversiteit aan kantooromgevingen. Het systematisch meten en opslaan van gebruik en beleving van de werkomgeving is en blijft belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe kennis over de werkomgeving.

Het artikel Determinants of satisfaction amongst tenants of UK offices bleef onze publicaties net voor en werd uitgeroepen tot winnaar. Dit artikel onderzoekt welke factoren van invloed zijn op de tevredenheid van huurders van kantoorpanden en op hun beslissing om de huur al dan niet te verlengen. Eveneens een gedegen en interessant onderzoek.  

Korte beschrijving van de papers

Accommodating new ways of working: lessons from best practices and worst cases (download)
(Sandra Brunia, Iris De Been, Theo J.M. van der Voordt)

Doel – Verkennen welke factoren ten grondslag liggen aan de hoge dan wel lage tevredenheid van medewerkers met gedeelde activiteitgerelateerde werkplekken (AGW).
Bevindingen – Er zijn grote verschillen in medewerkerstevredenheid tussen cases met op het eerste gezicht soortgelijke AGW-werkplekconcepten. De belangrijkste verschillen tussen goed en slecht gewaardeerde cases betreffen het interieurontwerp, de mate van openheid, de ruimtelijke indeling, aantal en diversiteit van werkplekken en de bereikbaarheid van het gebouw. Naast fysieke kenmerken speelt het implementatieproces een rol en heeft de tevredenheid met de organisatie mogelijk ook invloed.
Praktische implicaties – De data onthullen duidelijke succesfactoren zoals een uitgekiend ruimtelijk ontwerp dat samenwerking én concentratie ondersteunt, een aantrekkelijk interieurontwerp, ergonomisch meubilair, toereikende opslagmogelijkheden, en rekening houden met menselijke behoeften zoals privacy, een goed binnenklimaat, daglicht en uitzicht. Kritische procesfactoren zijn de commitment van managers, een goede balans tussen een top-down en bottom-up aanpak, en duidelijke instructies over het gebruik van de AGW-werkomgeving.

Flexibility in use: Switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments (download)
(Jan Gerard Hoendervanger, Iris De Been, Nico W. Van Yperen, Mark P. Mobach, Casper J. Albers)

Doel – De groeiende populariteit van activiteitgerelateerde werkomgevingen (AGW) zien we nog niet terug in de tevredenheid met het werkplekconcept, dat achterblijft bij de verwachtingen. Onderzoek suggereert dat medewerkers niet geregeld, of helemaal niet, van werkplek wisselen. De studie wil daarom de volgende hoofdvragen beantwoorden: hangt het wisselgedrag samen met de tevredenheid met de AGW-omgeving? Welke factoren verklaren het wisselgedrag?
Bevindingen – De 4 procent medewerkers die meermalen per dag van werkplek wisselen zijn significant meer tevreden met hun werkomgeving. Regelmatig van werkplek wisselen hangt positief samen met een heterogeen activiteitenprofiel, met gedrag gericht op kennisdeling en met externe mobiliteit.
Praktische implicaties – De bevindingen lijken te suggereren dat de tevredenheid met de AGW-omgeving vergroot kan worden door medewerkers te stimuleren meer van werkplek te wisselen. Dat zal echter niet voor iedereen van toepassing zijn, omdat er sterke bezwaren tegen werkplek wisselen zijn geobserveerd en werkplek wisselen niet aansluit op alle werkpatronen. Veel medewerkers zullen waarschijnlijk tevredener zijn met een vaste werkplek.