Center for People and Buildings

You are here: >>Tools, kennis en analyses tot jouw beschikking

Tools, kennis en analyses tot jouw beschikking

24 january 2023

“Het kantoor staat nog steeds grotendeels leeg, drie op de tien werkplekken bezet.”

“Toekomstige generatie werknemers blij met vrijheid die hybride werken biedt.”

“Het kantoor als magneet: anno 2023 heeft FOMO een nieuwe betekenis.”

Zomaar enkele actuele koppen uit vakmedia ten aanzien van het onderwerp ‘hybride werken’. Een thema waar heel veel organisaties mee worstelen. En evengoed waar – ook vanuit het onderzoeksteam van CfPB – aanbevelingen voor worden gedeeld.

Onlangs deed ook het College van Rijksadviseurs in het artikel ‘Meer dan wanden verschuiven en meubilair aanpassen: 8 aanbevelingen voor de toekomst van het (samen) werken’. We lichten er één uit waarvoor het CfPB direct toepasbare kennis beschikbaar heeft:

  • Een adaptieve werkomgeving met ruimte voor experiment
    Kies expliciet voor een experimenteerfase door heel Nederland, waarin pilots concreet met concepten voor het sociale, fysieke en virtuele domein getest worden. Pas na deze experimenteerfase kan er naar eventuele nieuwe kaders gekeken worden.

Living Labs

Binnen het CfPB begeleiden we een aantal organisaties met pilots in zogenaamde Living Labs. We zien dat er met van alles geëxperimenteerd wordt in de werkomgeving. Van rust, ruis en rumoer zones tot aan ludieke ideeën om de verbinding tussen mensen te versterken. Door diverse pilots en de resultaten uit de pilots te bundelen, brengen we generieke geleerde lessen bij elkaar. Zo dragen we bij aan het verspreiden van kennis en het implementeren van nieuwe kaders.

Tools, kennis en analyses tot jouw beschikking

Voor organisaties kunnen we specifiek concrete handreikingen en kennis bieden om met een pilot aan de slag te gaan. En, we staan er natuurlijk altijd voor open om mee te denken, pilots te begeleiden en zelfs te analyseren. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met CfPB-onderzoeker Dennis La Brijn via de link hieronder. 

Contactperson

Dennis La Brijn

Dennis La Brijn

Researcher /MA Geschiedenis