Center for People and Buildings

You are here: >>CRE critique and expert interpretation, Journal...

CRE critique and expert interpretation, Journal of Corporate Real Estate, Volume 11, Issue 1

February 2009 | Wim Pullen, Anca Gosselink, Evi De Bruyne

Review van vier artikelen die in het Journal of Corporate Real Estate, Volume 11, Issue 1 werden gepubliceerd. Een eerste artikel handelt over de veranderende behoeften van (jong) personeel en de gevolgen hiervan voor toekomstige strategieën om talent te werven en vast te houden in de real estate sector. Het tweede artikel gaat over veranderingen in organisaties en de rol die betrokkenheid speelt bij het al dan niet accepteren daarvan. Het derde artikel behandelt een methode om met hulp van een rekenkundig algoritme te berekenen wat de gevolgen zijn van het steeds verder verlagen van de flexfactor. Wanneer gaat het echt knellen? het vierde artikel gaat over duurzame werkomgevingen, hoe je die zou kunnen creëren door meer planten opp de werkvloer. De reviewers zijn redelijk gecharmeerd van artikelen 1 en 3, maar geheel niet van artikelen 2 en 4.

THEMA'S