Center for People and Buildings

You are here: >>How can facility managers add value?

How can facility managers add value?

May 2015 | Per Anker Jensen, Theo van der Voordt

In het artikel dat verscheen in EuroFM Insight worden de resultaten gepresenteerd van een interviewronde bij tien professionals uit de FM- en vastgoedsector over de toegevoegde waarde van FM voor organisaties. Drie waarden domineren: kosten(beheersing), gebruikerstevredenheid en productiviteit. In Nederland domineert de eerste waarde, in Denemarken de andere twee. Dit ogenschijnlijk opvallende verschil wordt mogelijk verklaard door het verschil in achtergrond van de respondenten. Die kwamen in Denemarken vooral uit de FM-hoek en in Nederland uit de vastgoedhoek. Daarnaast was het natuurlijk een kleine steekproef.
 

THEMA'S