Center for People and Buildings

You are here: >>CfPB bestaat 22 jaar

CfPB bestaat 22 jaar

12 may 2023

CfPB bestaat 22 jaar

Wij doen onderzoek voor onder meer overheden, instellingen en bedrijven.

Deze organisaties hebben al meer dan twee decennia baat bij onze onderzoeken en methoden. Onze rapporten geven concrete handvatten om de bedrijfsvoering ten aanzien van mens, werk en werkomgeving te optimaliseren.

Elke dag verdiepen we ons in complexe huisvestingsvraagstukken rondom bijvoorbeeld hybride werken, activiteit gerelateerd werken, bezettingsgraden en thema’s als gezondheid, leiderschap en de kwaliteit van werken.

Kennis maken, kennis delen

Als onderzoekers vinden we dat zelf ongelooflijk interessant. Niet in de laatste plaats omdat we weten dat organisaties écht geholpen zijn met de data en analyses die we leveren. Dat ze kennis vergaren uit de rapporten en publicaties. En kennis delen tijdens de live bijeenkomsten met andere HR-, FM- en ICT-professionals die met dezelfde vraagstukken worstelen.

We gaan dan ook door met wat we doen: kennis maken en kennis delen, onder andere in het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie.  

Want, na 22 jaar zijn we nog lang niet klaar!

Contactperson

Barbara van Baarsel

Barbara van Baarsel

Marketing Communications / Int. Journalistiek