Center for People and Buildings

You are here: >>De diepte in tijdens de Kenniskring over gezond...

De diepte in tijdens de Kenniskring over gezondheid

13 february 2023

In het kader van het collectief onderzoek Werk in Transitie organiseert het CfPB 4 kenniskringen per jaar. De eerste Kenniskring van dit jaar vond afgelopen vrijdag plaats. Zo’n 30 deelnemers deden mee aan deze interactieve sessie die in het teken stond van het thema Gezondheid.

We verdiepten ons in de drie aspecten van gezondheid in relatie tot kenniswerkers:

  1. Fysieke gezondheid
  2. Mentale gezondheid
  3. Sociale gezondheid

Maaike Niekel verzorgde de presentatie over fysieke gezondheid. Zij vertelde onder meer over klachten aan het bewegingsapparaat, sedentair gedrag en negatieve omgevingsfactoren – en hoe deze te voorkomen of te beperken. Niemand wil er daadwerkelijk als Emma – de toekomstige kantoormedewerker met bleke huid, rood doorlopen ogen, oedeem, bochel, stress en meer – uit komen te zien.

Mathilda du Preez en Anca Gosselink hanteerde het Job Demands-Resources model (JD-R model) om de relatie tussen mentale gezondheid en het hybride werken te beschrijven. Mentale gezondheid is een zeer actueel onderwerp; uit een studie van RIVM en Trimbos (2022) blijkt dat er een toename is van psychische ongezondheid bij mannen en vrouwen. Uit eigen recent onderzoek (Werk in Transitie, 2023) is bovendien te zien dat er een relatief sterke correlatie bestaat tussen mentale gezondheid en werkprestaties. En, er blijkt een relatief nieuw fenomeen bijgekomen: technostress.

Rondom het aspect sociale gezondheid stond Gijs Brouwers met name stil bij professioneel isolement. Tijdens het CfPB-onderzoek We Werken Thuis (2020) gaf 1 op de 8 medewerkers aan een zeer hoge mate van professionele isolatie te ervaren. Dermate hoge scores zien we in de huidige situatie niet meer, maar toch moeten we met het vele thuiswerken de sociale gezondheid in de gaten blijven houden. Door positieve interacties te vermeerderen, gemeenschappelijke identiteit te creëren, en privacy te waarborgen kunnen organisaties invloed uitoefenen.

Na de presentaties door onze CfPB-onderzoekers volgde een workshop over sturingsmogelijkheden. De centrale vraag was steeds: ‘Wat kunnen HR, ICT en FM doen om de gezondheid van werknemers op bovenstaande drie aspecten te borgen dan wel te verbeteren?’ Aansluitend werd plenair gediscussieerd en was er een netwerklunch.

In opvolging van deze kenniskring werken we aan een inhoudelijke publicatie over het thema Gezondheid. Wil je graag eerder meer informatie over (deelname aan) het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie? Dat kan uiteraard! We vertellen je graag over wat we voor jouw organisatie kunnen doen op het gebied van hybride werken en de thema’s mens, werk en werkomgeving. 

Meld je aan voor deelname, zodat je in ieder geval bij de eerstvolgende Kenniskring op 21 april over leiderschap aanwezig bent.

Contactperson

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law