Center for People and Buildings

You are here: >>In het zoeklicht: CfPB-onderzoeker Maaike Niekel

In het zoeklicht: CfPB-onderzoeker Maaike Niekel

13 november 2023

Binnen het CfPB werken mensen met een veelheid aan expertises: van facility management tot filosofie en alles daartussen. Maaike Niekel (MSc Human Movement Sciences) werkt ruim 3,5 jaar bij het CfPB. Als bewegingswetenschapper is zij opgeleid tot onderzoeker; een combinatie die ervoor zorgt dat zij op haar plek is bij het Delftse kennis- en onderzoekscentrum.  

“Tijdens de studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam behandelden we een diversiteit aan vakken: van psychologie tot het meten van fysische grootheden. Met die achtergrond zie ik mijzelf als een generalist. Ik bekijk zaken vaak vanuit een holistisch oogpunt. Bij het Center kan ik onderzoek doen, mij bezighouden met gezondheidsleer en draag ik als bewegingswetenschapper bij aan de onderzoeken die wij doen; alle puzzelstukjes komen er voor mij samen.”

De reden waarom Maaike zich wil wijden aan de thema’s ‘mens’, ‘werk’ en ‘werkomgeving’ is evident: “Ik ben van mening dat werk een heel belangrijk onderdeel is van ieders leven. Ik vind het belangrijk om uit te zoeken aan welke knoppen mensen en organisaties kunnen draaien om een zo optimale situatie te creëren voor kenniswerkers ten aanzien van werk en werkomgeving.”

Wat is een inzicht wat je recent hebt gehad?

“Door het toegenomen thuiswerken zien we in ons werkveld op dit moment allerlei veranderingen. Maar die veranderingen zijn niet altijd logisch. Op het moment zie ik bijvoorbeeld vaak dat organisaties ervoor kiezen om de zogenaamde ‘teamvlekken’ los te laten. Dit lijkt echter haaks te staan op het doel waarvoor mensen naar kantoor komen, namelijk om elkaar te ontmoeten en om samen te werken.” Uit de Werk in Transitie Monitor komt naar voren dat mensen vooral naar kantoor komen om collega’s te treffen, om met collega’s te werken en voor het voeren van project-overleg. Daarnaast blijkt uit onderzoek rondom activiteit-gerelateerde werkomgevingen dat de belangrijkste reden om al dan niet te wisselen van werkplek is om bij collega’s te kunnen zitten.

“Zo beredeneert Jan Gerard Hoendervanger in zijn proefschrift ‘On Workers’ Fit with Activity-Based Work Environments’ dat het van belang is dat een activiteit-gerichte werkomgeving bijdraagt aan het ontwikkelen van relaties met collega’s. Het is de vraag of dit voldoende geborgd wordt als er geen vaste en vertrouwde zone is waar collega’s elkaar in de werkomgeving kunnen vinden. Het afschaffen van teamvlekken is daarom een beweging waar ik me wel zorgen om maak.” Een mogelijke oplossing voor het gesignaleerde probleem is de inzet van technologie zoals werkplek management- en reserveringssystemen. “De praktijk moet echter nog gaan uitwijzen of deze technologie eigenlijk wel voorziet in de behoefte van medewerkers om collega’s te treffen. Willen alle medewerkers er wel gebruik van maken? En hoe zit het met de ‘territorium-behoefte’ van mensen? Er is nog veel onduidelijk.”

Met welke onderzoeken/programma’s houd je je bezig?

“Met Living Labs, Fysieke Werkplek Rijk (FWR) en het meerjarige onderzoeksprogramma Werk in Transitie, waarbinnen ik betrokken ben bij verschillende verdiepende onderzoeken.” Maaike vertelt meer over de Living Labs: ”Binnen de Rijksoverheid zijn er vier panden bestempeld als Living Lab. In deze panden wordt er met verschillende aspecten binnen de werkomgeving geëxperimenteerd. Als Center halen we de geleerde lessen op hoofdlijnen uit de diverse pilots. Op dit moment zijn dat vooral proceslessen uit de praktijk en de rol van de eindgebruiker in het co-creatieproces.”

“Het programma Werk in Transitie is meerjarig en dus zijn we daar met de onderzoekers continu mee bezig. Op basis van de Werk in Transitie Monitor – een survey die deze zomer is ingevuld door de deelnemers (waaronder de Rijksoverheid, de Nationale Politie en DCMR) – zijn we een benchmark aan het opstellen; ik ben heel benieuwd naar het eindrapport om te zien hoe hybride werken zich heeft ontwikkeld en gaat ontwikkelen. Tijdens het CfPB Jaarcongres dat we in augustus organiseerden, brachten we de houdbaarheid van hybride werken (lange termijn- versus korte termijneffecten) onder de aandacht om erover in gesprek te blijven met professionals die er dagelijks mee te maken hebben.”

Is er nog iets wat iedereen moet weten van het CfPB?

“Zeker! Naast alle lopende onderzoeken zijn we ook druk bezig het Werkplekspel te herijken. Daarmee kunnen organisaties op een leuke, maar vooral efficiënte wijze geholpen worden om concrete afspraken te maken over (hybride) werken en de werkomgeving. Zeer binnenkort is de nieuw ontwikkelde versie van deze ‘serious game’ te bestellen via onze website.”


Lees ook:
In het zoeklicht: CfPB-onderzoeker Gijs Brouwers

Contactperson

Barbara van Baarsel

Barbara van Baarsel

Marketing Communications / Int. Journalistiek