Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Hulp bij pilots hybride werken

Hulp bij pilots hybride werken

Rond de implementatie van hybride werken worden vaak experimenten en pilots opgezet en uitgevoerd om verschillende types werkomgevingen te testen. Het CfPB biedt begeleiding in het opzetten, uitvoeren en evalueren van pilots en living labs. Daarnaast communiceren we de geleerde lessen uit soortgelijke werkomgevingen. We zijn betrokken bij de meeste living labs binnen de rijksoverheid.

Aanbod binnen Werk in Transitie

Binnen WiT organiseren we twee typen bijeenkomsten:

  • Vormgevingssessie. Waar moet je aan denken bij het uitwerken van een pilot? Het CfPB presenteert zes stappen om pilots op te zetten en te structureren. In een interactieve sessie van twee uur nemen wij jouw organisatie hierin mee. We bieden handvatten en een denkkader, waarmee je direct verder kunt.
  • Kenniskring pilots. Een keer per jaar staat een WiT Kenniskring in het teken van pilots van deelnemers. Samen gaan we aan de slag met actuele pilots. We stellen organisaties in de gelegenheid om de eigen pilot(s) op het gebied van hybride werken te presenteren en feedback te ontvangen van de andere deelnemers aan Werk in Transitie. Zelf brengen wij de geleerde lessen uit pilots en living labs in.

Ook verschaffen we twee hulpdocumenten:

  • Projectkaart. Een hulpmiddel voor het doordenken van iedere pilot. Deze gaat in op doelstellingen, methodieken en beoogde resultaten.
  • Overzicht methodieken. Een hulpmiddel voor het selecteren van de in te zetten methodes.

Aanvullend aanbod

Vanuit onze expertise en onderzoekscapaciteit bieden wij organisaties vijf opties voor de begeleiding van pilots en living labs:

  • Reflectie. Het CfPB denkt actief mee als reflectant binnen de pilots. Onze onderzoekers denken mee en scherpen aan bij doelstellingen, methodieken en (vertaling van) resultaten.
  • Workshop op maat. Hulp nodig bij het helder uitwerken van pilots? Het CfPB verzorgt een WiT Kenniskring binnen jouw organisatie. In een interactieve sessie gaan we aan de slag met aangeleverde projectkaarten. Van tevoren analyseren wij deze. We benoemen aandachtspunten en scherpen de opzet aan. De workshop zal een dagdeel duren.
  • Dataverzameling. Het CfPB heeft capaciteit om data te verzamelen binnen een uitgewerkte pilot. Denk hierbij aan observaties, vragenlijsten of interviews. Op basis van een onderzoeksvoorstel bespreken we de mogelijkheden en benodigde uren.
  • Analyse pilots binnen organisatie. CfPB doet een cross-case analyse van een x aantal pilots binnen jouw eigen organisatie. Jij levert de projectkaarten en resultaten aan. Wij beantwoorden de vraag: ‘Wat leert mijn organisatie van al deze pilots tezamen?’. We leveren daarvoor een rapportage aan.
  • Volledige begeleiding pilot-programma. Onderzoekers van het CfPB begeleiden jouw organisatie bij opzet, uitvoer en analyse van pilots. Je krijgt antwoorden op de vragen: 'Waarom doen we de pilots? Hoe gaan we deze doen? En wat leren we ervan?'

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management