Center for People and Buildings

U bent hier: >Privacy

Privacy statement

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als u gegevens aan CfPB verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting.  

CfPB maakt op dit moment geen gebruik van de technologie genaamd “cookies”.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via email: info@cfpb.nl.