Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Verdiepend onderzoek

Verdiepend onderzoek

Binnen het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie gaan we met verdiepende onderzoeken nader in op een aantal onderwerpen. De urgente thema's kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de WiT Monitor of de geanalyseerde pilots. Ook kunnen deelnemers aan de verschillende Kennisplatform-bijeenkomsten aangeven welke onderwerpen vragen om verdere verdieping. Tenslotte speelt ook de Programma Adviesraad een belangrijke rol bij het vaststellen van de onderwerpen van de verdiepende onderzoeken. In februari 2023 zijn in samenspraak met de Programma Adviesraad de volgende vragen voorgesteld:

  • Wat zijn de effecten van hybride werken op de kwaliteit van werk? 
  • Welke wensen en verwachtingen leven er bij de toekomstige generatie kenniswerkers?

Contactpersoon

Gijs Brouwers

Gijs Brouwers

Researcher / MSc Public Adminstration and Organisational Science