Center for People and Buildings

U bent hier: >>Bestuur

Bestuur

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings heeft vanaf de start in mei 2001 de volgende founding partners, te weten:

  • Rijksgebouwendienst (t/m 2008)
  • TU Delft
  • ABN AMRO (alleen het 1e jaar)
  • Belastingdienst (vanaf het 2e jaar)

Het bestuur bestaat uit:


Em. Professor ir. Hans de Jonge
vh TU Delft, faculteit Bouwkunde
voorzitter


Assitant Professor dr. ir. Monique Arkesteijn
TUDelft/ Bouwkunde/MBE
 drs Frits Brentjens
Belastingdienst /penningmeester

Het bestuur bewaakt de doelstellingen en de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de stichting. Voorts is het de taak om de stichting te besturen en het jaarlijks het werkprogramma, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar.