Center for People and Buildings

U bent hier: >>Bestuur

Bestuur

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings heeft vanaf de start in mei 2001 de volgende founding partners, te weten:

  • Rijksgebouwendienst (t/m 2008)
  • TU Delft
  • ABN AMRO (alleen het 1e jaar)
  • Belastingdienst (vanaf het 2e jaar)

Het bestuur bestaat uit:


Juriaan van Meel MSc PhD
BriefBuilder
voorzitter


Assitant Professor dr. ir. Monique Arkesteijn
TUDelft | Bouwkunde | MBE
bestuurslid


drs Frits Brentjens
Belastingdienst 
penningmeester


Ellis ten Dam 
Royal HaskoningDHV
bestuurslid
 

Het bestuur bewaakt de doelstellingen en de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de stichting. Verder heeft het betuur de taak om de stichting te besturen en het jaarlijks werkprogramma, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar.