Center for People and Buildings

U bent hier: >>Onderzoek

Onderzoek

Kernactiviteiten

  • Kennisbehoeften in kaart brengen en agenderen.
  • Initiëren, begeleiden en zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met als doel generieke kennisontwikkeling.
  • Overdragen van kennis door publicaties, lezingen, workshops, werkconferenties, instrumentontwikkeling, benchmarking.

Onderzoek

Het accent ligt op toegepast onderzoek op basis van wetenschapplijke methoden. In casestudies verzamelde data wordt opgeslagen in databases en gebruikt voor crosscase analyses. Onderzoek en praktijk worden regelmatig in bijeenkomsten samengebracht om te reflecteren op onderzoeksresultaten.

Voor wie?

Het CfPB doet onderzoek bij overheden, instellingen en bedrijven waar complexe huisvestingsvraagstukken spelen, vooral in de kantoren- en onderwijssector. Adviesbureaus en bouwbedrijven kunnen op licentiebasis gebruik maken van ontwikkelde instrumenten.