Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Duurzame kantoorhuisvesting

Duurzame kantoorhuisvesting

Een deel van de energie in kantoorgebouwen wordt nutteloos verbruikt: ramen staan open terwijl er ook verwarmd of gekoeld wordt, mensen nemen de lift om een enkele verdieping omhoog of naar beneden te gaan en installaties zijn niet goed afgesteld.  Het CfPB doet onderzoek naar de invloed van de gebruiker op het energieverbruik in kantoorgebouwen.

Gedragsbeïnvloeding  gebruikers levert grootste energiebesparing

Voor de Rijksgebouwendienst (huidige Rijksvastgoedbedrijf) is in 2009 onderzoek gedaan naar de verbetering van de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen van het Rijk. Met het EBOB-simulatiemodel zijn berekeningen uitgevoerd voor 19 gebouwen met 15 EBOB strategieën voor gecombineerde Rgd Pakketten en vier Rgd scenario’s voor server-based werken en voor organisatiegericht huisvesten met minder werkplekken. In de onderzochte steekproef blijkt een maximale energiebesparing mogelijk van 51%. De grootste slag kan geslagen worden door gedragsbeïnvloeding van gebruikers en verder geen aanpassingen aan de gebouwen en technische installaties. Dit levert een theoretische energiebesparing op van 27%.

In 2013 vond TNO dat er een groot verschil is in het voorspelde gasverbruik (volgens het energie label) en het gemeten gasverbruik. Het CfPB hield interviews bij A en F/G label gebouwen en met experts op energie gebied om verklaringen te vinden voor dit verschil. Een groot aandachtspunt blijkt het instellen van klimaatinstallaties. Vooral in het voor- en naseizoen wordt er tegelijk gekoeld en verwarmd, waardoor veel energie verloren gaat. Daarnaast is het heel belangrijk om medewerkers te informeren over het effect van hun acties. Waarschuw bijvoorbeeld dat het raam open staat als ze de verwarming aan zetten en laat zien wat de temperatuur is, zodat ze ook kunnen zien hoe deze verandert. Verder lijkt het er op dat gebruikers van oude gebouwen minder kritisch zijn over het klimaat. Ze weten dat het wat tocht en niet optimaal is en passen hun kleding er op aan. Ook op het gebied van ICT zijn er winsten te behalen, door beeldschermen en computers centraal uit te zetten.

Kortom: of je medewerker, ICT-er of gebouwbeheerder bent: Energie besparen begint bij jezelf!

PUBLICATIES