Center for People and Buildings

U bent hier: >Over ons

Over ons

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) is in 2001 opgericht om kennis over mens, werk en werkomgeving toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van "een goede werkomgeving voor elke organisatie". Het CfPB is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons volledige ANBI formulier is hier te vinden.

Werkwijze

Het CfPB buigt zich samen met deelnemende partijen over hun huisvestingsvraagstuk. Het CfPB fungeert daarbij als onderzoeker, coach en reflectant. Het CfPB levert geen adviezen. In onze optiek is huisvesting een belangrijk onderdeel van de integrale bedrijfsvoering, waarvoor het management zelf de koers moet uitzetten.

Doorgaans start de samenwerking met een of meer intakegesprekken. Hierna stelt het CfPB een onderzoeksvoorstel op. Na goedkeuring hiervan wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt daarover gerapporteerd.