Center for People and Buildings

Kennis maken,
kennis delen

Het Center for People and Buildings is een kennis- en onderzoekscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis. Deze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe.