Center for People and Buildings

U bent hier: >>Stage | afstuderen

Stage │ afstuderen

Het CfPB heeft regelmatig plaats voor stagiaires en afstudeerders die onderzoek willen doen op het gebied van de werkomgeving. Het kan gaan om een literatuurstudie, een casestudie of een combinatie daarvan. Het kan een zelfstandig onderzoek zijn of een onderzoek dat deel uitmaakt van een lopend onderzoeksprogramma. Ons onderzoek is multidisciplinair. Stagiaires en afstudeerders zijn afkomstig van uiteenlopende studies zoals facilitair management, omgevingspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, antropologie, bedrijfskunde. Belangstelling voor ons werkveld, goede kennis van methoden en technieken en een stevige persoonlijkheid maken je een geschikte kandidaat.

Het CfPB is een kleine informele organisatie. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Je werkt vanuit ons kantoor in Delft of op de onderzoekslocatie, met daarnaast ruime gelegenheid voor thuiswerken. Je wordt begeleid door een onderzoeker van het CfPB.

Openstaande stage-/afstudeerplaatsen

Student economie, bedrijfskunde of MBA

Voor een onderzoek naar de vraag in hoeverre de fysieke werkomgeving, beschouwd vanuit de theorie van de Resource-Based View, een strategisch bedrijfsmiddel is dat competitief voordeel kan opleveren. We zijn zowel geïnteresseerd in een stagiair die een eerste verkennende studie verricht, als in een afstudeerder of een promovendus.

Werkzaamheden: literatuurstudie, interviews, rapportage

Heb je een eigen onderzoeksplan?

Bel 015-2781271 en leg het aan ons voor.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management