Center for People and Buildings

U bent hier: >>Publicaties

Publicaties

Artikel
Column
Boek
Rapport
Interview
 

Proces

Stapsgewijs komen tot een zorgvuldige afstemming tussen inhoudelijke en procesmatige keuzes
VU-studenten onderzoeken de werkomgeving op kindcentra (2023) Gezondheid op het werk (2023) Verslag Kenniskring 'Pilots hybride werken' (2022) Wat is 'het normaal'? (2022) Werken in de virtuele agora (2022) Hybride werken, hoe gaat het? (2022) The role of cohesion and connection within the ABW framework: A critical elaboration (2022) What do knowledge workers actually do? A framework to develop a new taxonomy for knowledge workers' activities (2022) Professional isolation in the home workplace during the COVID-19 pandemic (2022) Verslag Kenniskring 'Struikelblokken hybride werken' (2022) Kennis verwerken in de virtuele agora: Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19 (2022) Verder onderzoek naar hybride werken is dringend noodzakelijk (2022) Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken (2022) Verslag Startsymposium Werk in Transitie (2022) Afscheidsessay Wim Pullen (2021) Value-sensitive briefing (2021) Value adding management of buildings, facilities and services (2021) Corporate Real Estate Management Maturity Model: Joroff et al. one step ahead (2021) Corona is geen gamechanger (2021) Analysing perceived communication and productivity of different office workers while working fully from home due to COVID-19 restrictions (2021) Meerwaarde van gezonde werkomgevingen (2021) Designing for health and wellbeing: various concepts, similar goals (2021) Ambtenaar is een tevreden thuiswerker (2021) Eindrapport We Werken Thuis (2021) Thuiswerk productiever dan kantoorwerk (2021) PRODUCTIVITY AS A VALUE PARAMETER FOR FM AND CREM (2020) De facility manager en zijn baas (2020) Resultaten FWR programma 2019 (2020) Anderhalve meter kantoor, werkt dat (2020) Eigenheid als basis van huisvesting en inrichting (2019) De perfecte werkplek: wat vindt de docent van het gebouw (2019) TECHNIEK NEDERLAND: Van pilot naar PvE; (2019) De invloed van kantoren op vitaliteit: Wat weten we nou echt? (2019) Bouwbedrijven worden servicebedrijven Niet de techniek, maar comfort staat centraal (2018) Flexwerken in de rechtspraak ..., hoe werkt dat? (2017) The Workplace Game (2015) Le workplace game (2014) Veranderen van de werkomgeving, welke impact heeft de vernieuwing van de werkplek? (2013) An organization centered Accomodation Choice Model (2011) Een nieuwe manier van werken is geen speeltje (2009) Change beyond walls (2009) Huisvestingskeuzemodel - procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten (2009) Eindconclusies workshops Implementatie Effectieve Kantoorinnovatie (2008) Effectieve implementatie van kantoorinnovatie (2007)

Conceptkeuze

Beredeneerd kiezen voor huisvesting die past bij de organisatie, haar medewerkers en het werk.
VU-studenten onderzoeken de werkomgeving op kindcentra (2023) Gezondheid op het werk (2023) Verslag Kenniskring 'Pilots hybride werken' (2022) Wat is 'het normaal'? (2022) Werken in de virtuele agora (2022) Hybride werken, hoe gaat het? (2022) The role of cohesion and connection within the ABW framework: A critical elaboration (2022) What do knowledge workers actually do? A framework to develop a new taxonomy for knowledge workers' activities (2022) Professional isolation in the home workplace during the COVID-19 pandemic (2022) Verslag Kenniskring 'Struikelblokken hybride werken' (2022) Kennis verwerken in de virtuele agora: Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19 (2022) Verder onderzoek naar hybride werken is dringend noodzakelijk (2022) Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken (2022) Verslag Startsymposium Werk in Transitie (2022) Afscheidsessay Wim Pullen (2021) Value-sensitive briefing (2021) Value adding management of buildings, facilities and services (2021) Corona is geen gamechanger (2021) Voor de collega die inbelt, ligt een ballon op de vergadertafel (2021) Analysing perceived communication and productivity of different office workers while working fully from home due to COVID-19 restrictions (2021) We schuiven weer aan in de file (2021) Meerwaarde van gezonde werkomgevingen (2021) Designing for health and wellbeing: various concepts, similar goals (2021) Het vraagstuk van de actuele werkomgeving kan alle kanten op (2021) Aan het licht- UV-c pandemiekiller of niet (2021) Ambtenaar is een tevreden thuiswerker (2021) Eindrapport We Werken Thuis (2021) Vertrouwen droeg bij aan vlotte omschakeling (2021) PRODUCTIVITY AS A VALUE PARAMETER FOR FM AND CREM (2020) Impact of activity-based workplaces on burnout and engagement dimensions (2020) Een gezonde werkplek begint met een gevarieerd ontwerp (2020) Resultaten FWR programma 2019 (2020) Post Corona werkplek: oplossing en reflectie (2020) Anderhalve meter kantoor, werkt dat (2020) Lijdt de werknemer in kantoortuin? (2020) De kantoortuin (2020) Eigenheid als basis van huisvesting en inrichting (2019) Impact of employee satisfaction with facilities on self-assessed productivity support (2019) Gezondheid en kantoren: wat weten we nu echt? (2019) Slimme kantoren voor fitte medewerkers (2019) De perfecte werkplek: wat vindt de docent van het gebouw (2019) PROOF OF CONCEPT BIJ HET CBS; Evaluatie mock-up samenwerkingszone bij het Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag (2019) Leer en werkomgeving in het Hoger onderwijs (2019) Het juiste evenwicht van het salonkantoor (2019) TECHNIEK NEDERLAND: Van pilot naar PvE; (2019) Werkomgevingsdiagnose casus WUR Economic Research (2019) De invloed van kantoren op vitaliteit: Wat weten we nou echt? (2019) Hoe ziet het ideale kantoor eruit (2018) Hoe gezond is het om in een open kantoortuin te werken? (2018) Discussing NWOW Managerial Issue; A playful and intercultural perspective (2018) Het kantoor, van cellenkantoor naar flexplek (2018) Zijn flexplekken wel zo flex als ze lijken? (2018) Een kantoor om hoofdpijn van te krijgen (2017) Radio-special over kantoortuinen en flexplekken (2017) Van vier naar drie verdiepingen - Resultaten onderzoekstraject fysieke werkomgeving gemeente Veldhoven (2017) De kantoortuin... die kan in 2017 écht niet meer (2017) De werkplek als middel (2017) Investeren in je werkomgeving. Wat levert dat op? (2016) Slim huisvesten in de zorg (2016) Uitdaging op de werkvloer (2016) Standaardisatie van de behoefte - Kwaliteitskader voor renovatie en nieuwbouw van rijkskantoren vastgesteld (2015) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Kwaliteit en kosten (2015) Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland (2014) De WerkplekWijzer (2013) De betekenis van veranderende werkomgevingen in het hoger onderwijs, Casus Hogeschool Utrecht (2012) Onderzoeksvoorstel Fysieke Werkomgeving Rijk - Kosten- en kwaliteitsnormering in besturingscontext (2011) An organization centered Accomodation Choice Model (2011) Stimuleren van ontmoetingen - Geleerde lessen uit best practices binnen de Belastingdienst en Achmea (2011) Van huisvestingsambities naar conceptuele keuzes: casus RIVM (2010) Change beyond walls (2009) Huisvestingskeuzemodel - procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten (2009) PARAP levensduurkostenmodel - Besluitvormingondersteunend instrument voor huisvesting van kantoororganisaties (2008)

Uitwerking

Vertalen van conceptuele keuzes in fysieke en organisatorische consequenties
VU-studenten onderzoeken de werkomgeving op kindcentra (2023) Gezondheid op het werk (2023) Verslag Kenniskring 'Pilots hybride werken' (2022) Wat is 'het normaal'? (2022) Werken in de virtuele agora (2022) Hybride werken, hoe gaat het? (2022) The role of cohesion and connection within the ABW framework: A critical elaboration (2022) What do knowledge workers actually do? A framework to develop a new taxonomy for knowledge workers' activities (2022) Professional isolation in the home workplace during the COVID-19 pandemic (2022) Verslag Kenniskring 'Struikelblokken hybride werken' (2022) Kennis verwerken in de virtuele agora: Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19 (2022) Verder onderzoek naar hybride werken is dringend noodzakelijk (2022) Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken (2022) Verslag Startsymposium Werk in Transitie (2022) The impact of healthy workplaces on employee satisfaction, productivity and costs (2021) Afscheidsessay Wim Pullen (2021) Value-sensitive briefing (2021) Corporate Real Estate Management Maturity Model: Joroff et al. one step ahead (2021) Meerwaarde van gezonde werkomgevingen (2021) Designing for health and wellbeing: various concepts, similar goals (2021) Ambtenaar is een tevreden thuiswerker (2021) Eindrapport We Werken Thuis (2021) Transformatiepotentie Rijkskantoren Eindrapportage (2020) Resultaten FWR programma 2019 (2020) Anderhalve meter kantoor, werkt dat (2020) Impact of employee satisfaction with facilities on self-assessed productivity support (2019) PROOF OF CONCEPT BIJ HET CBS; Evaluatie mock-up samenwerkingszone bij het Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag (2019) TECHNIEK NEDERLAND: Van pilot naar PvE; (2019) De invloed van kantoren op vitaliteit: Wat weten we nou echt? (2019) Van vier naar drie verdiepingen - Resultaten onderzoekstraject fysieke werkomgeving gemeente Veldhoven (2017) Uitdaging op de werkvloer (2016) FWR-wijzer, Praktische gids voor de Fysieke werkomgeving Rijk (2015) Standaardisatie van de behoefte - Kwaliteitskader voor renovatie en nieuwbouw van rijkskantoren vastgesteld (2015) Calculating NWoW office space with the PACT model (2015) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Kwaliteit en kosten (2015) Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland (2014) Activiteitenpatronen lijken gelijk te blijven (2014) De WerkplekWijzer (2013) Ruimtenormen voor vergaderen - Onderzoek naar de bepaling van normen voor vergaderplekken en vergadercentra voor de FWR (2013) An organization centered Accomodation Choice Model (2011) Stimuleren van ontmoetingen - Geleerde lessen uit best practices binnen de Belastingdienst en Achmea (2011) Personalization in non-territorial offices: a study of a human need (2009) Huisvestingskeuzemodel - procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten (2009) Ontmoetingsruimten in de kantooromgeving: functie of trend? (2006)

Evaluatie

Meten is weten. Structurele kennisopbouw over het functioneren van de werkomgeving.
VU-studenten onderzoeken de werkomgeving op kindcentra (2023) Gezondheid op het werk (2023) Tien jaar onderzoek TPAW: twaalf lessen toepasbaar op hybride werken (2023) Zoeken naar verbinding in de hybride wereld (2023) Verslag Kenniskring 'Pilots hybride werken' (2022) Wat is 'het normaal'? (2022) Werken in de virtuele agora (2022) Hybride werken, hoe gaat het? (2022) The role of cohesion and connection within the ABW framework: A critical elaboration (2022) What do knowledge workers actually do? A framework to develop a new taxonomy for knowledge workers' activities (2022) Professional isolation in the home workplace during the COVID-19 pandemic (2022) Verslag Kenniskring 'Struikelblokken hybride werken' (2022) Kennis verwerken in de virtuele agora: Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19 (2022) Verder onderzoek naar hybride werken is dringend noodzakelijk (2022) Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken (2022) Verslag Startsymposium Werk in Transitie (2022) The impact of healthy workplaces on employee satisfaction, productivity and costs (2021) Afscheidsessay Wim Pullen (2021) Corporate Real Estate Management Maturity Model: Joroff et al. one step ahead (2021) We Werken Thuis Onderzoek Overzicht (2021) Corona is geen gamechanger (2021) Voor de collega die inbelt, ligt een ballon op de vergadertafel (2021) The influence of the physical home work environment on preceived productivity during the covid 19 pandemic (2021) Analysing perceived communication and productivity of different office workers while working fully from home due to COVID-19 restrictions (2021) We schuiven weer aan in de file (2021) We gaan meer thuiswerken, maar het kantoor blijft belangrijk (2021) Designing for health and wellbeing: various concepts, similar goals (2021) Ambtenaar is een tevreden thuiswerker (2021) Eindrapport We Werken Thuis (2021) Thuiswerk productiever dan kantoorwerk (2021) Vertrouwen droeg bij aan vlotte omschakeling (2021) Transformatiepotentie Rijkskantoren Eindrapportage (2020) Thuiswerken in de coronacrisis; SER-bijeenkomst belevingsonderzoeken (2020) De betekenisvolle leer- en werkomgeving (2020) Wat werkt met afstand het beste (2020) Thuiswerken, pak het voorzichtig aan (2020) Het kantoor wordt een clubhuis (2020) Impact of activity-based workplaces on burnout and engagement dimensions (2020) Een gezonde werkplek begint met een gevarieerd ontwerp (2020) Resultaten FWR programma 2019 (2020) Werken vanuit huis lijkt blijvertje (2020) Post Corona werkplek: oplossing en reflectie (2020) Een kantoortuin mag geen obstakel zijn (2020) Lijdt de werknemer in kantoortuin? (2020) Healthy work environments - Guest editorial (2020) De kantoortuin (2020) Eigenheid als basis van huisvesting en inrichting (2019) Impact of employee satisfaction with facilities on self-assessed productivity support (2019) Overleven in de jungle van de open kantoortuin (2019) Gezondheid en kantoren: wat weten we nu echt? (2019) De perfecte werkplek: wat vindt de docent van het gebouw (2019) Healthy workplaces: what we know and what else we need to know (2019) Toekomst van de werkomgeving (2019) Gevecht om de flexplek onbeslist (vooralsnog) (2019) PROOF OF CONCEPT BIJ HET CBS; Evaluatie mock-up samenwerkingszone bij het Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag (2019) Open inrichting (2019) Gebouwen als mensen en mensen als dingen (2019) Het juiste evenwicht van het salonkantoor (2019) TECHNIEK NEDERLAND: Van pilot naar PvE; (2019) Werkomgevingsdiagnose casus WUR Economic Research (2019) De invloed van kantoren op vitaliteit: Wat weten we nou echt? (2019) Bezetting en gebruik gemeten; case Nationale Politie den Bosch (2018) Hoe ziet het ideale kantoor eruit (2018) Te vroeg voor conclusies (2018) Hoe gezond is het om in een open kantoortuin te werken? (2018) Rechtbanken in Nederland; 11 onderzoeksrapporten (2018) Rijkskantoor Rijnstraat 8, Gebruik en beleving geëvalueerd (2018) Is flexwerken passé? (2017) Flexwerken in de rechtspraak ..., hoe werkt dat? (2017) Het hedendaagse kantoor- De praktijk en haar blinde vlekken (2017) Radio-special over kantoortuinen en flexplekken (2017) Herijking Werkplekmodel casus Kadaster - Onderzoek naar een toekomstbestendig werkplekmodel 2016-2025 (2017) The impact of workplaces and self-management practices on the productivity of knowledge workers (2017) werkomgevingsdiagnose; de Bouwcampus (2017) Campus NL - investeren in de toekomst (2016) Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties? 15 jaar terug, 15 jaar vooruit . Kennis over mens, werk en werkomgeving. (2016) Investeren in je werkomgeving. Wat levert dat op? (2016) Het Nieuwe Werken en de 'behaviour': lessons learned (2016) Werken en studeren in de nieuwe werkomgeving - Evaluatie van vijf (pilot)projecten programma herhuisvesting HU onder medewerkers en studenten (2016) Accommodating new ways of working: lessons from best practices and worst cases (2016) De Fysieke Werkomgeving Rijk - Eerste ervaringen en lessen - Flexibele kantooromgeving en TPAW in de praktijk (2016) Flexibility in use (2016) Het Nieuwe Werken en de 'bricks' - Lessons learned van Het Nieuwe Werken (2016) How to cope with dilemmas in activity-based work environments (2015) Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland (2014) Age, office type, job satisfaction and performance (2014) Trends in werkplekbeleving - Een analyse van de CfPB Indicatoren 2007-2014 (2014) The effects of interventions in an innovative office on satisfaction, perceived productivity and health complaints (2013) Kwaliteitsmanagement huisvesting, ontwikkeling van een toolkit om prestaties van huisvesting in kaart te brengen. Case study Ministerie van Defensie (2013) De betekenis van veranderende werkomgevingen in het hoger onderwijs, Casus Hogeschool Utrecht (2012) Ontwikkeling toolkit huisvestingsprestaties - Case study Ministerie van Defensie - Commando Diensten Centrum (2012) The influence of the workplace on perceived productivity (2011) Werkomgeving: Breinbreker of tevredenheidsgenerator? (2010) Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren - een systematisch literatuuronderzoek. (2003) Kosten en baten van werkplekinnovatie (2003)

Kosten en baten

Kennis om te beslissen over de bijdrage van de werkomgeving aan een vitale bedrijfsvoering.
VU-studenten onderzoeken de werkomgeving op kindcentra (2023) Gezondheid op het werk (2023) Verslag Kenniskring 'Pilots hybride werken' (2022) Wat is 'het normaal'? (2022) Werken in de virtuele agora (2022) Hybride werken, hoe gaat het? (2022) The role of cohesion and connection within the ABW framework: A critical elaboration (2022) What do knowledge workers actually do? A framework to develop a new taxonomy for knowledge workers' activities (2022) Professional isolation in the home workplace during the COVID-19 pandemic (2022) Verslag Kenniskring 'Struikelblokken hybride werken' (2022) Kennis verwerken in de virtuele agora: Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19 (2022) Verder onderzoek naar hybride werken is dringend noodzakelijk (2022) Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken (2022) Verslag Startsymposium Werk in Transitie (2022) The impact of healthy workplaces on employee satisfaction, productivity and costs (2021) Afscheidsessay Wim Pullen (2021) Value adding management of buildings, facilities and services (2021) Corporate Real Estate Management Maturity Model: Joroff et al. one step ahead (2021) We gaan meer thuiswerken, maar het kantoor blijft belangrijk (2021) Meerwaarde van gezonde werkomgevingen (2021) Designing for health and wellbeing: various concepts, similar goals (2021) Aan het licht- UV-c pandemiekiller of niet (2021) Ambtenaar is een tevreden thuiswerker (2021) Eindrapport We Werken Thuis (2021) PRODUCTIVITY AS A VALUE PARAMETER FOR FM AND CREM (2020) Impact of activity-based workplaces on burnout and engagement dimensions (2020) Resultaten FWR programma 2019 (2020) Werken vanuit huis lijkt blijvertje (2020) Een kantoortuin mag geen obstakel zijn (2020) De kantoortuin (2020) Rekenmodel voor gezonde binnenruimte (2019) Gezondheid en kantoren: wat weten we nu echt? (2019) Healthy workplaces: what we know and what else we need to know (2019) Leer en werkomgeving in het Hoger onderwijs (2019) Open inrichting (2019) Binnenklimaat inzetten voor prestatieverbetering (2019) Gezondbinnenklimaat schreeuwt om aandacht (2019) De invloed van kantoren op vitaliteit: Wat weten we nou echt? (2019) Bezetting en gebruik gemeten; case Nationale Politie den Bosch (2018) Prestatieverbetering door uw kantoor; Over de invloed van het binnenmilieu op de arbeidsproductiviteit (2018) Is flexwerken passé? (2017) Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value (2016) Added Value of FM - A critical review (2015) How to cope with dilemmas in activity-based work environments (2015) Calculating NWoW office space with the PACT model (2015) How can facility managers add value? (2015) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Kwaliteit en kosten (2015) Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland (2014) Trends in werkplekbeleving - Een analyse van de CfPB Indicatoren 2007-2014 (2014) Gebruikersinvloed energieverbruik kantoorgebouwen - Hoe energie te besparen op kantoor? (2014) Kwaliteitsmanagement huisvesting, ontwikkeling van een toolkit om prestaties van huisvesting in kaart te brengen. Case study Ministerie van Defensie (2013) De betekenis van veranderende werkomgevingen in het hoger onderwijs, Casus Hogeschool Utrecht (2012) Onderzoeksvoorstel Fysieke Werkomgeving Rijk - Kosten- en kwaliteitsnormering in besturingscontext (2011) Flexibel huisvesten en kostenempirie - casus Rijkshuisvesting (2011) The influence of the workplace on perceived productivity (2011) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Corporate Standard Fysieke Werkomgeving Rijk 2011 (2011) CfPB onderzoekt werkomgeving - Werkomgeving beïnvloedt bedrijfsresultaat (2011) Huisvesting als middel tot sociaal-economische vitaliteit (2010) Kosten-kwaliteitvraagstukken over Huisvesting en Organisatie - Casus: Energiesimulaties Rijkshuisvesting (2009) PARAP levensduurkostenmodel - Besluitvormingondersteunend instrument voor huisvesting van kantoororganisaties (2008) Effecten van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit (2008) Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren - een systematisch literatuuronderzoek. (2003) Kantoorinnovatie in economisch perspectief (2003)

Ontwikkelingen

Onderzoek naar relevante ontwikkelingen voor de werkomgeving van de toekomst
VU-studenten onderzoeken de werkomgeving op kindcentra (2023) Gezondheid op het werk (2023) Tien jaar onderzoek TPAW: twaalf lessen toepasbaar op hybride werken (2023) Zoeken naar verbinding in de hybride wereld (2023) Verslag Kenniskring 'Pilots hybride werken' (2022) Wat is 'het normaal'? (2022) Werken in de virtuele agora (2022) Hybride werken, hoe gaat het? (2022) The role of cohesion and connection within the ABW framework: A critical elaboration (2022) What do knowledge workers actually do? A framework to develop a new taxonomy for knowledge workers' activities (2022) Professional isolation in the home workplace during the COVID-19 pandemic (2022) Docenten over fysiek en online leren (2022) Verslag Kenniskring 'Struikelblokken hybride werken' (2022) Kennis verwerken in de virtuele agora: Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19 (2022) Verder onderzoek naar hybride werken is dringend noodzakelijk (2022) Thuiswerkonderzoek stevig fundament bij implementatie hybride werken (2022) Verslag Startsymposium Werk in Transitie (2022) The impact of healthy workplaces on employee satisfaction, productivity and costs (2021) Afscheidsessay Wim Pullen (2021) Value adding management of buildings, facilities and services (2021) We Werken Thuis Onderzoek Overzicht (2021) Corona is geen gamechanger (2021) Na het thuiswerken eindelijk terug naar kantoor: 'Ik voel me net een brugklasser' (2021) Voor de collega die inbelt, ligt een ballon op de vergadertafel (2021) The influence of the physical home work environment on preceived productivity during the covid 19 pandemic (2021) Analysing perceived communication and productivity of different office workers while working fully from home due to COVID-19 restrictions (2021) We schuiven weer aan in de file (2021) We gaan meer thuiswerken, maar het kantoor blijft belangrijk (2021) Meerwaarde van gezonde werkomgevingen (2021) Kom van die plek af (2021) Designing for health and wellbeing: various concepts, similar goals (2021) Het vraagstuk van de actuele werkomgeving kan alle kanten op (2021) Aan het licht- UV-c pandemiekiller of niet (2021) Ambtenaar is een tevreden thuiswerker (2021) Eindrapport We Werken Thuis (2021) Thuiswerk productiever dan kantoorwerk (2021) Vertrouwen droeg bij aan vlotte omschakeling (2021) Transformatiepotentie Rijkskantoren Eindrapportage (2020) Thuiswerken in de coronacrisis; SER-bijeenkomst belevingsonderzoeken (2020) De betekenisvolle leer- en werkomgeving (2020) Wat werkt met afstand het beste (2020) Thuiswerken, pak het voorzichtig aan (2020) Het kantoor wordt een clubhuis (2020) Een gezonde werkplek begint met een gevarieerd ontwerp (2020) Resultaten FWR programma 2019 (2020) Werken vanuit huis lijkt blijvertje (2020) Post Corona werkplek: oplossing en reflectie (2020) Anderhalve meter kantoor, werkt dat (2020) Healthy work environments - Guest editorial (2020) Toekomst van de werkomgeving (2019) Gevecht om de flexplek onbeslist (vooralsnog) (2019) Leer en werkomgeving in het Hoger onderwijs (2019) Open inrichting (2019) Gebouwen als mensen en mensen als dingen (2019) Werkomgevingsdiagnose casus WUR Economic Research (2019) De invloed van kantoren op vitaliteit: Wat weten we nou echt? (2019) Te vroeg voor conclusies (2018) De werkplek in 2030 (2018) Bouwbedrijven worden servicebedrijven Niet de techniek, maar comfort staat centraal (2018) Zijn flexplekken wel zo flex als ze lijken? (2018) Duurzaamheidsjaarverslag VolkerWessels, Wim Pullen over Zuiver Wonen (2018) Input to the CREM-FM research agenda (2017) Eerst de mensen! (2017) Toekomst van werk in 2025 - In: Facilitaire Benchmark Kosten (semi)overheid (2017) Werken in 2025 - 6 trends (2017) Futures Forum - de toekomst van werk in 2025 (2017) Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties? 15 jaar terug, 15 jaar vooruit . Kennis over mens, werk en werkomgeving. (2016) Futures Forum onderzoek - Werken in kantoorhoudende organisaties in 2025 (deelrapportage literatuuronderzoek) (2016) Het Nieuwe Werken en de 'bytes' - lessons learned van Het Nieuwe Werken (2016) Het Nieuwe Werken en de 'bricks' - Lessons learned van Het Nieuwe Werken (2016) In een gezond gebouw ga je niet noodzakelijkerwijs harder werken (2015) Een prettige werkplek voor blinden en slechtzienden (2015) Age, office type, job satisfaction and performance (2014) Gebruikersinvloed energieverbruik kantoorgebouwen - Hoe energie te besparen op kantoor? (2014) De Academische Werkplek - Proceedings van het Center for People and Buildings (2012) Een plek die ons stimuleert zo vrij mogelijk na te denken (2012) Het beste in kenniswerkers naar boven halen - niet managen maar faciliteren (2011) Niet alleen maar zonneschijn bij HNW - HNW kent lusten én lasten (2011) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Corporate Standard Fysieke Werkomgeving Rijk 2011 (2011) Het zou zomaar echt kunnen gaan gebeuren (2009) Kosten-kwaliteitvraagstukken over Huisvesting en Organisatie - Casus: Energiesimulaties Rijkshuisvesting (2009)