Center for People and Buildings

U bent hier: >>Publicaties

Publicaties

Artikel
Column
Boek
Rapport
Interview
 

Conceptkeuze

Beredeneerd kiezen voor huisvesting die past bij de organisatie, haar medewerkers en het werk.

Evaluatie

Meten is weten. Structurele kennisopbouw over het functioneren van de werkomgeving.
Het hedendaagse kantoor- De praktijk en haar blinde vlekken (2017) Radio-special over kantoortuinen en flexplekken (2017) Herijking Werkplekmodel casus Kadaster - Onderzoek naar een toekomstbestendig werkplekmodel 2016-2025 (2017) Campus NL - investeren in de toekomst (2016) Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties? 15 jaar terug, 15 jaar vooruit . Kennis over mens, werk en werkomgeving. (2016) Investeren in je werkomgeving. Wat levert dat op? (2016) Het Nieuwe Werken en de 'behaviour': lessons learned (2016) Werken en studeren in de nieuwe werkomgeving - Evaluatie van vijf (pilot)projecten programma herhuisvesting HU onder medewerkers en studenten (2016) Accommodating new ways of working: lessons from best practices and worst cases (2016) De Fysieke Werkomgeving Rijk - Eerste ervaringen en lessen - Flexibele kantooromgeving en TPAW in de praktijk (2016) Flexibility in use (2016) Het Nieuwe Werken en de 'bricks' - Lessons learned van Het Nieuwe Werken (2016) How to cope with dilemmas in activity-based work environments (2015) Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland (2014) Age, office type, job satisfaction and performance (2014) Trends in werkplekbeleving - Een analyse van de CfPB Indicatoren 2007-2014 (2014) The effects of interventions in an innovative office on satisfaction, perceived productivity and health complaints (2013) Kwaliteitsmanagement huisvesting, ontwikkeling van een toolkit om prestaties van huisvesting in kaart te brengen. Case study Ministerie van Defensie (2013) De betekenis van veranderende werkomgevingen in het hoger onderwijs, Casus Hogeschool Utrecht (2012) Ontwikkeling toolkit huisvestingsprestaties - Case study Ministerie van Defensie - Commando Diensten Centrum (2012) The influence of the workplace on perceived productivity (2011) Werkomgeving: Breinbreker of tevredenheidsgenerator? (2010) Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren - een systematisch literatuuronderzoek. (2003) Kosten en baten van werkplekinnovatie (2003)

Kosten en baten

Kennis om te beslissen over de bijdrage van de werkomgeving aan een vitale bedrijfsvoering.
Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value (2016) Added Value of FM - A critical review (2015) How to cope with dilemmas in activity-based work environments (2015) Calculating NWoW office space with the PACT model (2015) How can facility managers add value? (2015) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Kwaliteit en kosten (2015) Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland (2014) Trends in werkplekbeleving - Een analyse van de CfPB Indicatoren 2007-2014 (2014) Gebruikersinvloed energieverbruik kantoorgebouwen - Hoe energie te besparen op kantoor? (2014) Kwaliteitsmanagement huisvesting, ontwikkeling van een toolkit om prestaties van huisvesting in kaart te brengen. Case study Ministerie van Defensie (2013) De betekenis van veranderende werkomgevingen in het hoger onderwijs, Casus Hogeschool Utrecht (2012) Onderzoeksvoorstel Fysieke Werkomgeving Rijk - Kosten- en kwaliteitsnormering in besturingscontext (2011) Flexibel huisvesten en kostenempirie - casus Rijkshuisvesting (2011) The influence of the workplace on perceived productivity (2011) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Corporate Standard Fysieke Werkomgeving Rijk 2011 (2011) CfPB onderzoekt werkomgeving - Werkomgeving beïnvloedt bedrijfsresultaat (2011) Huisvesting als middel tot sociaal-economische vitaliteit (2010) Kosten-kwaliteitvraagstukken over Huisvesting en Organisatie - Casus: Energiesimulaties Rijkshuisvesting (2009) PARAP levensduurkostenmodel - Besluitvormingondersteunend instrument voor huisvesting van kantoororganisaties (2008) Effecten van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit (2008) Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren - een systematisch literatuuronderzoek. (2003) Kantoorinnovatie in economisch perspectief (2003)