Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werken vanuit huis lijkt blijvertje

Werken vanuit huis lijkt blijvertje

Mei 2020 | Gertina Bij de Vaate-Heger

Het artikel 'Werken vanuit huis lijkt blijvertje''verscheen in het Reformatorisch Dagblad omdat in de Coronacrisis het verplichte thuiswerken ineens heel veel mensen daarmee heeft geconfronteerd.

Het artikel opent :

Veel Nederlanders willen, nu ze de voordelen van thuiswerken hebben geproefd, in de toekomst vaker hun woning gebruiken als kantoor. Maar er is ook een andere kant. Thuis zijn medewerkers minder betrokken.

Wat zijn de voor en nadelen van thuiswerken voor de arbeidsrelatie, voor het gebruik van kantoren. Wim Pullen (CfPB) komt uitgebreid aan het woord.
 

Het artikel is te bekijken. Voor verdere verspreiding wijzen we op de disclaimer van het RD:

Op artikelen, beeldmateriaal en vormgeving van Erdee Media BV rust auteursrecht. Deze PDF-pagina is alleen bedoeld voor eigen gebruik en het is niet toegestaan deze in een of andere vorm te publiceren. Wilt u deze integraal overnemen op uw website, dan is hiervoor toestemming nodig van de hoofdredactie (hoofdredactie@refdag.nl). Erdee Media BV hanteert tarieven voor integrale overname. Nadere voorwaarden en uitleg kunt u nalezen op http://www.rd.nl/info/copyright

THEMA'S

Evaluatie | Kosten en baten | Ontwikkelingen