Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Futures Forum

Futures Forum

Het Futures Forum onderzoek wil relevante veranderingen van werk en werkomgeving vatten. Welke veranderingen komen in de toekomst op organisaties af en hoe ga je hier mee om?

Wat is de toekomst van werk? Hoe ziet onze werkplek er over 10 jaar uit? Hebben we nog wel een werkplek? En wat vraagt dit van support diensten zoals Facility Management, Real Estate, Huisvesting, Human Resource Management of IT in het faciliteren van werk?

In het onderzoeksproject Futures Forum gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Antwoorden  vertalen we vervolgens naar een beleidsagenda voor de ondersteunende diensten zoals HRM, ICT, RE en FM.

We halen daarbij relevante trends op en brengen in kaart welke gevolgen deze hebben op werk, organisatie en werkomgeving. Daarnaast maken we in samenwerking met de markt en experts een vertaling naar een strategische agenda voor organisaties, in het bijzonder ondersteunende diensten.

Onderzoeksvragen

  1. Hoe ziet de toekomst van werk er uit?
  2. Welke veranderende behoeftes hebben eindgebruikers?
  3. Welke consequenties heeft dit voor het faciliteren van werk?

Resultaten zijn te verwachten in het najaar van 2016

Sponsoring

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door private en publieke organisaties :
ABNAMROBank, Belastingdienst, SNSBank, Reclassering Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zeken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf, ING Bank, Sociale Verzekeringsbank, UWV, Flora Holland, Shared Service Centrum ICT, Kadaster

Samenwerking

Futures Forum is een project van CfPB en Hospitality Group.

Publicaties