Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Futures Forum onderzoek - Werken in kantoorhoud...

Futures Forum onderzoek - Werken in kantoorhoudende organisaties in 2025 (deelrapportage literatuuronderzoek)

September 2016 | Evi De Bruyne, Fien Thoolen, Iris de Been, Wim Pullen

Deze literatuurstudie is een onderdeel van het Futures Forum onderzoek. Dit is een breed onderzoek naar de toekomst van werk voor de komende tien jaar (2015-2025) voor administratieve en kennisintensieve organisaties, ook wel ‘kantoorhoudende organisaties’ genoemd. Het Futures Forum onderzoek richt zich op de toekomst van werk en de werkomgeving vanuit het perspectief van HR, ICT, Facilitair Management en vastgoed / Real Estate.

In dit onderzoek zijn – naast deze literatuurstudie – interviews gedaan met eindgebruikers van kantoren, zijn met Delphi onderzoek prognoses/toekomstvisies ontwikkeld, daartoe zijn twee vragenlijsten beantwoord door een expertpanel. Tenslotte is een workshop gehouden om toekomstvisies te vertalen naar concrete acties voor organisaties. De resultaten van deze deelonderzoeken zijn in aparte rapportages terug te vinden.

THEMA'S

Ontwikkelingen