Center for People and Buildings

U bent hier: >>>PARAP levensduurkostenmodel - Besluitvormingond...

PARAP levensduurkostenmodel - Besluitvormingondersteunend instrument voor huisvesting van kantoororganisaties

Mei 2008 | Gerritse, K. (editor), Bijleveld, S.W., Dekker, K., van Houten, W., Melis, R., Meijer, W., Vonk, M.

Redeneren en beslissen over huisvesting

PARAP is een aanpak die het redeneren en beslissen over huisvesting van organisaties ondersteunt. PARAP staat voor een integrale benadering van kosten/kwaliteitsvraagstukken. Deze integrale benadering betreft de totale
context van het te huisvesten proces: de mensen die er werken, het gebouw, de locatie, de regelgeving. PARAP kan ingezet worden bij afwegingen in het economische spanningsveld van gebouwgebruik, investering, exploitatie en milieu. Maar ook de inkoop van vastgoed speelt hierin mee. PARAP is er voor opdrachtgevers, facility managers en vastgoedmanagers die hun redeneervermogen over besluitvorming in de initiatief- en definitiefase willen vergroten.

Operationele kennis in de vroege procesfasen

PARAP richt zich bij het operationeel maken van kosten/kwaliteitskennis op het ontwikkelen van een instrumentarium voor onderbouwing van beslissingen in de vroege fasen van het huisvestingsproces: initiatief, programma van eisen en de eerste ontwerpbeslissingen. Uit diverse onderzoeken is overduidelijk gebleken dat in die fasen de beslissingenmet de grootste invloed voor de kosten en de kwaliteit genomenworden. Bovendien is voor de latere fasen kennis en een uitgebreid instrumentariumomkosten te ramen voorhanden.

Ondersteunen: beslissen op basis van varianten

Voor het onderbouwen van beslissingen is het van groot belang dat men varianten onderling kan vergelijken op kosten en kwaliteit. Beslissingen in de vroege fasen kunnen zijn:

  • De keuze voor het soort huisvesting dat de organisatie overweegt zoals een kamerkantoor of moderne innovatieve oplossingen en de daarmee samenhangende effecten op werkplekdelen, ICT- toepassingen, de verhouding tussen werkplek en ondersteunende ruimten, vergaderkamers en restauratieve voorzieningen.
  • De keuze uit kwaliteitsaspecten zoals comfort, flexibiliteit en regeling van installaties. Kwaliteitsverschillen in materiaalkeuze voor afwerkingen en gevels.
  • De keuze voor gebouwaspecten zoals zonering, de dimensionering van corridors en hallen, stapeling en het aantal stijgpunten, vrije hoogten en vloerbelasting.
  • De keuze uit verschillende locaties met verschillende parkeereisen, bouwhoogten, bodemgesteldheid, grondkosten.Het apart of samen huisvesten van meerdere organisaties in één gebouw.

THEMA'S

Conceptkeuze | Kosten en baten