Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Rekenmodel voor gezonde binnenruimte

Rekenmodel voor gezonde binnenruimte

December 2019 | Roelof Dalhuizen

Artikel dat verwijst naar CfPB studies Presatieverbetering door uw kantoor over de relatie tuusen binnenmilieu op kantoor en arbeidsproductiviteit.

Voor meer informatie zie hier:

CfPB wil graag casestudies met dit model doen. Interesse, bijvoorbeeld als student voor een scriptie? Neem contact op met Bartele Hoekstra.

THEMA'S

Kosten en baten