Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Huisvestingskeuzemodel - procesmodel voor mens-...

Huisvestingskeuzemodel - procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten

Maart 2009 | Y. Ikiz-Koppejan, D.J.M. van der Voordt, A.M. Gosselink

Huisvestingskeuzemodel - procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten

Waarom

Om de besluitvorming rond huisvesting te verbeteren en transparanter te maken heeft het CfPB het Huisvestingskeuzemodel ontwikkeld. Het model helpt om een gezamenlijke bewustwording te creëren over het huisvestingsproces, om besluitvorming te ondersteunen, om communicatie te faciliteren en om tussentijds te reflecteren op het proces en hiervan te leren voor vervolgstappen.

Wat

Het Huisvestingskeuzemodel bestaat uit verschillende elementen. De aanleiding, bijvoorbeeld een geplande fusie, brengt het huisvestingskeuzeproces op gang. Het proces eindigt met op de organisatie afgestemde resultaten. Dat kan een corporate standard zijn maar ook alleen een andere manier van werken binnen de huidige huisvesting. Het proces vindt plaats in een speelveld, in een context van allerlei betrokken spelers en situaties. Binnen dit speelveld vinden vier, idealiter achtereenvolgende, stappen plaats waarin de inhoudelijke keuzes gemaakt worden.

Voor wie

Het model is bedoeld om organisaties te helpen om meer grip te krijgen op hun huisvestingsproces en om beter onderbouwde en meer gedragen besluiten te nemen. Beoogde gebruikers zijn onder andere projectteams, huisvestingsadviseurs en ondernemingsraden.

Bestellen

U kunt het Huisvestingskeuzemodel bestellen met het bestelformulier.

Ga naar het bestelformulier

Het rapport is enkel te verkrijgen als pdf en kost 15 euro ex 21% BTW (studententarief 10 euro).

THEMA'S

Proces | Conceptkeuze | Uitwerking

Bestellen

€ 15,- excl. 21% BTW. Studententarief € 10,- excl. BTW. Het rapport is enkel leverbaar als pdf. Bestel nu

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management