Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Meerwaarde van gezonde werkomgevingen

Meerwaarde van gezonde werkomgevingen

Mei 2021 | Theo van der Voordt

Een gezonde werkomgeving vraagt om méér dan een Corona-bestendig gebouw. Dit artikel van Theo van der Voordt, gepubliceerd door Smart WorkPlace, bespreekt verschillende ontwerp- en management concepten die kunnen bijdragen aan gezondheid en welbevinden van de eindgebruikers. Het laat ook zien dat een gezond gebouw bij kan dragen aan een hogere tevredenheid en productiviteit van de medewerkers en op termijn kostenefficiënt uitpakt.

THEMA'S

Proces | Conceptkeuze | Uitwerking | Kosten en baten | Ontwikkelingen