Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Flexwerken in de rechtspraak ..., hoe werkt dat?

Flexwerken in de rechtspraak ..., hoe werkt dat?

Oktober 2017 | Gerry Hofkamp

In een uitgebreid artikel in Trema, het orgaan voor de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak, worden de ervaringen met het invoeren van flexwerken binnen de rechtbank Gelderland beschreven. Het betreft de afdeling Familie en Jeugd met totaal 65 medewerkers. Auteur Gerry Hofkamp was als adviseur betrokken bij de voorbereidingen en is benieuwd hoe een en ander heeft uitgepakt. Ze spreekt hierover met Hanneke Ackermans, ten tijde van de transitie teamvoorzitter van de afdeling.

In het artikel wordt beschreven hoe de nieuwe werkomgeving er uit ziet, welke keuzes daarin zijn gemaakt, hoe het proces er uit zag (veel aandacht voor, doordachte aanpak) en wat de ervaringen zijn met de nieuwe werkomgeving. De rechtspraak is een specifieke tak van sport waar invoeren van flexwerken geen sinecure is. Maar met een zorgvuldige aanpak en een werkomgeving (o.a. relatief veel stilteplekken) die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de werkprocessen binnen de rechtbank kan toch een mooi resultaat neergezet worden. Al blijven er altijd kanttekeningen te plaatsen.

Aardig is (ook) dat het project samen met een aantal andere herhuisvestingstrajecten binnen de rechtspraak wordt geëvalueerd door het CfPB. Daarin wordt gekeken naar de beleving van de nieuwe werkomgeving en wordt de proceskant in kaart gebracht. De rapportage volgt over enkele maanden. De eerste signalen duiden er op dat de intensieve procesaanpak in Arnhem samengaat met een relatief hoge waardering voor de nieuwe werkomgeving. 

Het artikel is beslist een aanrader voor organisaties die flexwerken nog willen gaan invoeren. Het artikel geeft concrete tips en stof tot nadenken.

THEMA'S

Proces | Evaluatie