Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Binnenklimaat inzetten voor prestatieverbetering

Binnenklimaat inzetten voor prestatieverbetering

Januari 2019 | Bartele Hoekstra, Wim Pullen

 

Door turbulente maatschappelijke ontwikkelingen zien we de opkomst van meer flexibele organisatievormen en de eis van adaptief vermogen van organisaties.  Alle bedrijfsmiddelen: medewerkers en managers, IT- en kennissystemen en gebouwen, alles moet vandaag beter en flexibeler. In dit artikel beantwoorden we de vraag of prestatieverbetering van de organisatie mogelijk is door aanpassingen van het binnenmilieu. Hoeveel kost dat, wat levert het op?

Kosten en baten van productiviteitsverbetering, een thema dat de aandacht moet hebben van directies,  facilitymanagers, projectontwikkelaars, installatiebedrijven en -adviseurs.

De veronderstelling is dat een beter comfort een prestatie-verhogend effect heeft op de eindgebruikers. Op basis van internationaal onderzoek is een rekenmodel gemaakt waarmee de mate van prestatieverbetering en beperking van het ziekteverzuim bepaald kan worden en wat de opbrengst daarvan is. We kijken naar de effecten van licht, lucht, geluid en temperatuur (afzonderlijk of in samenhang) op de ontwikkeling van arbeidsproductiviteit.

Het blad VV+ plaatste een artikel van het CfPB. Dit artikel doet verslag van het onderzoek Prestatieverbetering door uw kantoor . Dit onderzoek werd geentameerd door Kantoor vol Energie en past in het sectorprogramma Nederland is Gezond Binnen.

In het rapport Connect2025 beschrijft Techniek Nederland de noodzaak dat de relatie tussen de installatiebranche en eindgebruikers van kantoorgebouwen verbeterd moet worden. Het rekenmodel biedt daarvoor de mogelijkheid: om te rekenen aan verbetermogelijkhden, om te redenenen over de randvoorwaarden waaronder dat ook daadwerkelijk kan.

THEMA'S

Kosten en baten